Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιανουάριο 2014 ανήλθε σε 854.659 άτομα. Από αυτά 423.025 (ποσοστό 49,50%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 431.634 (ποσοστό 50,50%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 355.159 είναι <άνδρες> (ποσοστό 41,56%) και οι 499.500 είναι <γυναίκες>
(ποσο στό 58,44%).

Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 217.133 άτομα (ποσοστό 25,41%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 537.199 άτομα (ποσοστό 62,86%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών
και άνω> ανήλθε σε 100.327 άτομα (ποσοστό 11,74%).

Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 11.653 άτομα (ποσοστό 1,36%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3 η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 292. 698 άτομα (ποσοστό 34,25%), στο
εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 414.865 άτομα (ποσοστό 48,54%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο
<τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 135.443 άτομα (ποσοστό 15,85%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 796.480 άτομα (ποσοστό 93,19%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 14.047 άτομα (ποσοστό 1,64%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 44.132 άτομα (ποσοστό 5,16%).


Σύνολο εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία)

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιανουάριο 2014 ανήλθε σε 207.850 άτομα όπου 60.523 (ποσοστό 29,12%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 147.327 (ποσοστό
70,88%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 84.843 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,82%) και οι 123.007 είναι <γυναίκες> (π οσοστό 59,18%).

Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 45.494 άτομα (ποσοστό 21,89%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 131.416 άτομα (ποσοστό 63,23%) και στην ηλικ
ιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 30.940 άτομα (ποσοστό 14,89%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 4.823 άτομα (ποσοστό 2,32%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 91.712 άτομα (ποσοστό 44,12%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 87.377 άτομα (ποσοστό 42,04%) και στο
εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 23.938 άτομα (ποσοστό 11,52%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 174.643 άτομα (ποσοστό
84,02%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 9.230 άτομα (ποσοστό 4,44%) και στους <υπηκόους
τρίτων χωρών> ανήλθε σε 23.977 άτομα (ποσοστό 11,54%). Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι,


Σύνολο επιδοτούμενων ανέργων

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Ιανουάριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του
αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 174.178 άτομα από τα οποία οι 107.307 (ποσοστό 61,61%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 66.871 (ποσοστό 38,39%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 79.896 είναι <άνδρες> (ποσοστό 45,87%) και οι 94.282 είναι <γυναίκες>
(ποσοστό 54,13%).

Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 32.445 άτομα (ποσοστό 18,63%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 127.551 άτομα (ποσοστό 73,23%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 14.182 άτομα (ποσοστό 8,14%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 910 άτομα (ποσοστό 0,52%),
στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3 η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 69.231 άτομα (ποσοστό 39,75%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 81.214 άτομα (ποσοστό 46,63%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 22.823 άτομα (ποσοστό 13,10%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 142.944 άτομα (ποσοστό 82,07%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 10.216 άτομα (ποσοστό 5,87%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 21.018 άτομα (ποσοστό 12,07%).

taxheaven.gr