Επέκταση και εφαρμογή του fast track για την έκδοση επαγγελματικών αδειών και την ίδρυση επιχειρήσεων, φιλοδοξεί να φέρει σχετικό θεσμικό πλαίσιο που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2011.

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, οι δημόσιες υπηρεσίες θα υποχρεούνται σε έκδοση τελικών πράξεων για την άσκηση επαγγέλματος μέσα σε διάστημα 50 ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης στο χρονοδιάγραμμα, οι αιτήσεις "σιωπηρά" θα θεωρούνται ως εγκεκριμένες.

Η ρύθμιση αυτή αποβλέπει σε ένα διπλό στόχο: πρώτον μειώνεται η γραφειοκρατία και δεύτερον μπλοκάρει το λεγόμενο "γρηγορόσημο" δηλαδή τα χρήματα κάτω από το τραπέζι που δίνονται στον υπάλληλο για να επισπεύσει τις διαδικασίες και να κάνει τη δουλειά του.

Τέλος, με σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αναμένεται να απλουστευθεί περαιτέρω η διαδικασία καθώς θα κωδικοποιηθούν και αναδιαμορφωθούν οι διαφορετικοί τύποι αδειών.

Χαρακτηριστικά, σε μελέτη του υπουργείου αναφέρεται ότι για την άσκηση του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου υπάρχουν 38 διαφορετικοί τύπο αδειών, για τους μηχανικούς αυτοκινήτων 67 διαφορετικοί τύπου και για το επάγγελμα τους χειριστή μηχανημάτων 68.