Υπάρχουν δύο τρόποι - όπως επισημαίνουν οι ειδικοί - να υπολογίσετε κατά προσέγγιση το ύψος που τελικά θα έχει το παιδί σας. Είτε υπολογίζοντας το γονικό του ύψος, αυτό δηλαδή το οποίο είναι προγραμματισμένο γενετικά να αποκτήσει το παιδί, είτε με βάση το ρυθμό της ανάπτυξής του στα πρώτα χρόνια της ζωής του. 

1ος τρόπος

Για τα αγόρια: Προσθέστε το ύψος του πατέρα συν το ύψος της μητέρας συν 13. Διαιρέστε το άθροισμα δια 2. 

Για τα κορίτσια: Προσθέστε το ύψος του πατέρα συν το ύψος της μητέρας μείον 13. Διαιρέστε το άθροισμα δια 2. 

Το αναμενόμενο γονικό ύψος μπορεί να έχει παρέκκλιση +-5 εκατοστά.

2ος τρόπος

Διπλασιάστε το ύψος που έχει το παιδί στο δεύτερο έτος της ζωής  του. Αφαιρέστε 2 εκ. εάν πρόκειται για κορίτσι ή προσθέστε 2 εκ. εάν πρόκειται για αγόρι. Αν πχ στο δεύτερο έτος είναι 90 εκ. αν είναι αγόρι θα γίνει περίπου 1,82, εάν είναι κορίτσι γύρω στο 1,78 εκ.