Επανεκκίνηση των έργων θεμελίωσης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των μεταλλείων Χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής, διέταξε το Ε’ Τμήμα του Συμβούλιου της Επικρατείας δικαίωνοντας σχετικό αίτημα Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και της «Ελληνικός Χρυσός».

Η διακοπή των έργων είχε αποφασιστεί (μια από τις δεκάδες φορές για διάφορα επιμέρους ζητήματα που αφορούν στα μεταλλεία και τελικά ανατρέπεται δικαστικά από το ΣτΕ) στις 10.6.2013 από την Πολεοδομία του Δήμου Αριστοτέλη.

Οι Συμβουλοι Επικρατείας ακυρωσαν την απόφαση (839/2014) κρίοντας ότι η Πολεοδομία δεν αποδίδει συγκεκριμένη νομική πλημμέλεια στις άδειες που είχαν εκδοθεί και δεν προσδιορίζει κάποιον συγκεκριμένο λόγο που επέτρεπε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τη διακοπή των εργασιών στα μεταλλεία χρυσού. Αντίθετα, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, η εν λόγω Πολεοδομία επικαλείται αόριστα, την «ύπαρξη αμφιβολιών ως προς τη νομιμότητά τους».

Για το θέμα έγινε και αυτοψία υπαλλήλων των αρμοδίων υπηρεσιών.

zougla.gr