Ερώτηση προς τον Υπουργούς Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, με θέμα «Προσλήψεις προσωπικού ΔΕ στις ΔΕΥΑ και ειδικότερα στη ΔΕΥΑ Χανίων», κατέθεσε την Παρασκευή 7/3/2014 ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρει:

«Με το άρθρο 34 του ν. 4024/2011 καταργήθηκαν οι κενές, κατά την έναρξη του νόμου, θέσεις εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε διάφορους φορείς μεταξύ των οποίων και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) στις 31/12/2010 προέβλεπε στον ΟΕΥ 170 θέσεις εργασίας εκ των οποίων πληρωμένες ήταν οι 135. Τον Μάιο του 2011 συγχωνεύθηκε με τη ΔΕΥΑ Ακρωτηρίου η οποία απασχολούσε 20 άτομα ενώ ο ΟΕΥ προέβλεπε ακόμα 35 κενές θέσεις. 

Η νέα ΔΕΥΑΧ που προέκυψε έχει την ευθύνη για δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης σημαντικά περισσότερα από τις δύο πρώην ΔΕΥΑ μαζί (Χανίων και Ακρωτηρίου), στα πλαίσια του νέου Δήμου Χανίων και των έργων επέκτασης των δικτύων που πραγματοποιήθηκαν. 

Με την υποπαράγραφο ΣΤ.1 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 ανεστάλησαν οι προσλήψεις και οι διορισμοί μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ΙΔΑΧ των 
κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών έως τις 31/12/2016. Αυτό σημαίνει ότι εξειδικευμένες ειδικότητες όπως, Χειριστής Αποφρακτικών Οχημάτων-Ηλεκτρολόγος Αντλιοστασίων Λυμάτων-Τεχνίτης Υδραυλικός, που εντάσσονται στην κατηγορία ΔΕ δεν μπορούν να προσληφθούν. 

Ο συνδυασμός των παραπάνω δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και ουσιαστική αδυναμία στην ΔΕΥΑΧ (αλλά και σε άλλες ΔΕΥΑ) να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις της στον νέο Καλλικρατικό Δήμο Χανίων λόγω έλλειψης προσωπικού με κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. ».

Καταλήγοντας ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το παραπάνω πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ και ειδικότερα η ΔΕΥΑ Χανίων.

Δείτε την Ερώτηση εδώ