Η Συντονιστική Επιτροπή της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας στη χθεσινή της συνεδρίαση αποφάσισε τα εξής:

1) Δεν θα συνεργαστεί και δεν θα στηρίξει κανέναν από τους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014.

2) Η Ηράκλεια Πρωτοβουλία θα συνεχίσει να εργάζεται για την προώθηση λύσεων στα προβλήματα της πόλης.