Η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Χανίων ενημερώνει τους πολίτες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων για να ενημερωθούν για τον νέο τρόπο υποβολής της ψηφιοποιημένης φωτογραφίας και υπογραφής, τα οποία θα πρέπει να προσκομίζονται πλέον σε ψηφιακό μέσο (π.χ. CD, DVD, ή FLASH DRIVE).

Το χρονικό διάστημα από 10-14 Μαρτίου δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις πολιτών, λόγω μετάπτωσης στο νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων Ψηφιακού Ταχογράφου.