Το 2015 θα ξεκινήσει η λειτουργία του ηλιοθερμικού σταθμού ισχύος 38 MW, της εταιρίας NUR-MOH Ηλιοθερμική ΑΕ, στο Λασίθι της Κρήτης, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας, Μιχάλη Μπουτάρη.

Ο κ. Μπουτάρης δήλωσε, επίσης, ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο συγκεκριμένος ηλιοθερμικός σταθμός να εξασφαλίσει για την Ελλάδα μια πρωτιά, στο πλαίσιο του προγράμματος ENΕA-300, στο οποίο συμμετέχουν 22 έργα.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και των κρατών μελών της ΕΕ να επενδύσουν σε πιλοτικά έργα εμπορικής επίδειξης σε συγκεκριμένες νέες τεχνολογίες στην πορεία προς μια παγκόσμια οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση προβλέπει τα κριτήρια και τα μέτρα για τη χρηματοδότηση έργων εμπορικής επίδειξης για :

1) έργα δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης CO2 (Carbon Capture and Storage - CCS), ή/και

2) έργα επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Renewable Energy Sources – RES),
Τα αποτελέσματα σχετικά με το έργο που τελικά θα ενταχθούν στο κομμάτι της ηλιοθερμικής ενέργειας του ΕΝΕΑ θα ανακοινωθούν το Μάρτιο του 2012.
Όπως δήλωσε ο κ. Μπουτάρης, σε περίπτωση που η εταιρία κερδίσει το στοίχημα, είναι πιθανή η αύξηση της ισχύος του συγκεκριμένου έργου.