Τις θέσεις του ανακοίνωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το νέο νομοσχέδιο του Υπ.Εσ. με το οποίο, μεταξύ άλλων, επέρχονται αλλαγές και στην εποπτεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επαναφορά και λειτουργία του θεσμού του Ελεγκτή Νομιμότητας, που σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ενώ προβλέπεται αυτοδίκαιη απόσπαση του προσωπικού που υπηρετεί στα τμήματα Διοικητικού- Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ δηλαδή στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποψιλώνοντας τις υπηρεσίες στο Νομό με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των ΟΤΑ και των Πολιτών που μέχρι σήμερα εξυπηρετούνταν άμεσα και αποτελεσματικά.

Με λίγα λόγια μεταφορά υπηρεσιών και εργαζομένων με ένα νομοσχέδιο που όπως επισημαίνουν δόθηκε για διαβούλευση τις ημέρες των αργιών της Αποκριάς και της Καθαρής Δευτέρας!.

Στην ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρεται:

"Με κατεπείγουσες διαδικασίες το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», με το οποίο επιθυμεί να φέρει σοβαρότατες αλλαγές – ανατροπές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το έδωσε, όμως, για διαβούλευση από την Παρασκευή 28/2/2014 έως και την Τρίτη 4/3/2014, δηλαδή τις ημέρες των αργιών της Αποκριάς και της Καθαρής Δευτέρας.

Ο σκοπός είναι προφανής να μην προλάβει κανένας από τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθεί, να σχολιάσει και να καταθέσει τις απόψεις του για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και τους σκοπούς που επιτυγχάνονται με την προώθηση του Νομοσχεδίου αυτού.

Στο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, επέρχονται διαρθρωτικές αλλαγές και στην εποπτεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επαναφορά και λειτουργία του θεσμού του Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος αν και είχε θεσπιστεί με το Ν. 3852/2010, εντούτοις δεν είχε «πάρει σάρκα και οστά» έως τώρα. Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του Νομοσχεδίου κανένας δεν ήταν πρόθυμος να στελεχώσει την υπηρεσία αυτή. Γιατί άραγε;

Ας μην περάσει, όμως, απαρατήρητο το ότι στο άρθρο 22 του παρόντος νομοσχεδίου προβλέπεται η αυτοδίκαιη απόσπαση του προσωπικού που υπηρετεί στα τμήματα Διοικητικού- Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (αφού η κύρια αρμοδιότητα των Τμημάτων αυτών είναι ο έλεγχος νομιμότητας και τα θέματα της Πειθαρχικής Ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ δηλαδή στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποψιλώνοντας τις υπηρεσίες στο Νομό με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των ΟΤΑ και των Πολιτών που μέχρι σήμερα εξυπηρετούνταν άμεσα και αποτελεσματικά.

Η μέχρι σήμερα, από την εφαρμογή του «Καλλικράτη», εμπειρία για όσες αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τις τέως Διευθύνσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απέδειξε ότι μόνο προβλήματα, καθυστερήσεις και δυσχέρειες απέφεραν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των ΟΤΑ και αρνητικά για τη Δημόσια Διοίκηση σχόλια από τους πολίτες, αφού τα Τμήματα που λειτουργούσαν στις έδρες αναλάμβαναν τις αρμοδιότητες όλων των Νομών της Κρήτης με ελάχιστο προσωπικό.

Ζητούμε την απόσυρση/ ή και καταψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης, εφόσον το μόνο που επιχειρείται με αυτή είναι η οικονομική εξαθλίωση του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο θα εξαναγκαστεί σε ακούσια μετακίνηση από τις εστίες του, προσωπικό το οποίο εργαζόταν χωρίς επιπλέον αμοιβές και επιδόματα και έχοντας υποστεί τις γνωστές μισθολογικές περικοπές. "