Ομόφωνο "όχι" στην παραχώρηση σε ιδιώτη, της χρήσης του αεροδρομίου "Γιάννης Δασκαλογιάννης" των Χανίων, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πλατανιά "με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησης η οποία απαξιώνοντας και παραγκωνίζοντας την ζωτική σημασία και την τεράστια συμβολή του κρατικού αεροδρομίου Χανίων ‘’Δασκαλογιάννης’’ στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της δυτικής Κρήτης μεθοδεύει την εκχώρησή του σε ιδιώτη – επενδυτή αδιαφορώντας παντελώς για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στην ανάπτυξη και το μέλλον του τόπου, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά κατά την Τακτική Συνεδρίασή του στις 6/03/2014 εξέφρασε την διαμαρτυρία του, δήλωσε την κάθετη αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια του κράτους προς αυτή την κατεύθυνση, απαίτησε την ακύρωση όλων των διαδικασιών ιδιωτικοποίησής του και προχώρησε στην επικαιροποίηση ψηφίσματος που εξεδόθη στην από 17/04/2013 Τακτική του Συνεδρίαση, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά εκφράζει ομόφωνα την διαμαρτυρία του, δηλώνει την κάθετη αντίθεσή του για την επιχειρούμενη εκχώρηση του αερολιμένα Χανίων ‘'Δασκαλογιάννης’' σε ιδιώτη – επενδυτή και απαιτεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων την εξαίρεσή του από την προγραμματιζόμενη ιδιωτικοποίηση.

 Το αεροδρόμιο ‘΄Δασκαλογιάννης΄΄, το οποίο αποτελεί πύλη εισόδου για τη Δυτική Κρήτη και μοχλό κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του τόπου, πρέπει να παραμείνει υπό τον κρατικό έλεγχο και να μην εκχωρηθεί η λειτουργία του σε ιδιώτη, προκειμένου η τιμολογιακή πολιτική να ασκείται από το Κράτος με προσιτές υπηρεσίες για τους χρήστες του.

 Η αναγνώριση του αεροδρομίου Χανίων ‘’Δασκαλογιάννης’’ ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς και βάση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους και υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με την άμεση εκτέλεση των προγραμματισμένων έργων αναβάθμισής του ύψους 100 εκ. ευρώ με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, θα προικοδοτήσουν τον ιδιώτη επενδυτή με ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, το οποίο προς εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων, από φθηνό και προσιτό, θα μετατραπεί σε ακριβό και απαγορευτικό για τις πτήσεις, καταφέροντας βαρύτατο πλήγμα στον τουρισμό και την οικονομία της Δυτικής Κρήτης. 

 Επειδή την συγκεκριμένη περίοδο ο τουρισμός αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα ανάπτυξης & ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας μας και η εκχώρηση του αεροδρομίου Χανίων σε ιδιώτη – επενδυτή θα καταφέρει ακόμη ένα καίριο πλήγμα σε κάθε αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά καλεί τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να ακυρώσει κάθε διαδικασία ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου Χανίων ‘’Δασκαλογιάννης’’, η οποία είναι δεδομένο ότι θα θέσει τροχοπέδη στην τουριστική ανάπτυξη της δυτικής Κρήτης και θα οδηγήσει σε βαθύτερη ύφεση την τοπική οικονομία.

 Εκφράζει την αλληλεγγύη του στην αγωνία των εργαζομένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας υπογραμμίζοντας ότι η ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου θα έχει οδυνηρές συνέπειες στα εργασιακά τους δικαιώματα και δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στον αγώνα τους στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις τους στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων. 

Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και να σταλεί στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στον Περιφερειάρχη Κρήτης, στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, στους Βουλευτές του Νομού και στον Σύλλογο Εργαζομένων Πολιτικής Αεροπορίας Χανίων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αθανάσιος Περ. Χηνόπουλος