Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης του δ' τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριμήνου 2012, παρουσίασε αύξηση 35,9% έναντι μείωσης 21,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012 προς το 2011.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης του δ' τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του γ ́ τριμήνου 2013, παρουσίασε μείωση 61,0% έναντι μείωσης 70,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012.

protothema.gr