Η Δήμαρχος κ. Μαρία Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος κ. Διονύσης Χάμψας, εκπροσώπησαν το Δήμο Φαιστού στην Ημερίδα Διαβούλευσης επί του Προσχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και με Ερευνητικά Ιδρύματα του νησιού.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές τοποθετήσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες για την αξιολόγηση των υπόγειων υδατικών συστημάτων, την ταξινόμηση των εσωτερικών επιφανειακών συστημάτων και τον προσδιορισμό των παράκτιων υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης, ενώ υπήρξαν και παρεμβάσεις αναφορικά με τις ανθρωπογενείς πιέσεις και τις επιπτώσεις τους στα υδατικά συστήματα, καθώς και προτεινόμενα προγράμματα για την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων με προγραμματιζόμενα έργα αποκατάστασης και αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Ειδικότερα για το σύνθετο Σύστημα έργων Πλατύ-Μεσαρά, οι Δήμαρχοι Φαιστού και Αμαρίου, καθώς και οι Αντιπεριφερειάρχες Ηρακλείου και Ρεθύμνου, στα πλαίσια διαβούλευσης του ‘’Προσχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Κρήτης’’ απέστειλαν αναλυτική περιγραφή του έργου και της διαχείρισης των υδατικών του πόρων όπως προβλέπεται από τις εκπονηθείς μελέτες, ζητώντας την ένταξη του στο υπό διαβούλευση Προσχέδιο σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.