Με υγρά απόβλητα γέμισε η θαλάσσια περιοχή του Σταυρωμένου Ρεθύμνου.

Όπως φαίνεται η ρύπανση στη θάλασσα προκλήθηκε από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Αμαρίου, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο χώρο και τις επιπτώσεις που αυτή επιφέρει στο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή ήταν έντονη και ορατή.

Όταν ερευνήθηκε από το Λιμενικό από πού προέρχεται η ρύπανση, διαπιστώθηκε ότι πηγή του κακού ήταν ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αμαρίου.

Συγκεκριμένα τα υγρά απόβλητα προέρχοταν από το ΧΥΤΑ σε παρακείμενο ρέμα και κατέληγαν μέσω χειμάρρου στη θάλασσα.

Από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου που διενεργεί την προανάκριση κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά της διαχειρίστριας εταιρείας του Χ.Υ.Τ.Α.