Φρούδες αποδείχτηκαν οι ελπίδες για τη λειτουργία Εσπερινού  Επαγγελματικού Λυκείου στη  Σητεία.

Το σχέδιο για τη δημιουργία σχετικής σχολικής μονάδας, αποτελούσε απαίτηση της τοπικής κοινωνίας που είχε κοινοποιηθεί και διεκδικηθεί τόσο στους τοπικούς εκπαιδευτικούς και πολιτειακούς φορείς.

Και ενώ το ενδεχόμενο να λειτουργήσει τελικά το Εσπερινό Λύκειο στη Σητεία, φαίνονταν ότι θα μετατραπεί σε πραγματικότητα, μαθητές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας  (που θα αποτελούσαν τους μελλοντικούς μαθητές του σχολείου) και οι καθηγητές τους, πληροφορήθηκαν ότι το σχέδιο δεν θα βρει ανταπόκριση.

Αιτία για αυτή τη δυσμενή εξέλιξη προβάλει η οικονομική στενότητα και οι περικοπές δαπανών που εφαρμόζονται και στους τομείς της εκπαίδευσης.