H Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA και ο Δήμος Ηρακλείου διοργάνωσαν Ημερίδα με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Πρόληψη της Ρύπανσης με Απορρίμματα», που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα «Ανδρόγεω» του Δήμου Ηρακλείου. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στην Περιβαλλοντική Έκθεση με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Ναυτιλία και Επιστήμες» στις 20:15, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Οι εκδηλώσεις αυτές είναι μέρος του προγράμματος της HELMEPA «Εκστρατεία Ενημέρωσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τις Επιστήμες», που υλοποιείται με την υποστήριξη του Βρετανικού Κοινωφελούς Ιδρύματος Lloyd's Register Foundation (LRF) σε 12 πόλεις της Ελλάδας. Το Δήμο Ηρακλείου εκπροσώπησαν οι Αντιδήμαρχοι κ.Γιαλιτάκης και Αγαπάκης ενώ ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης σε χαιρετισμό που απέστειλε τονίζει:

«Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια καταναλωτική κοινωνία όπου ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο.

Αποτέλεσμα είναι να καταναλώνει ολοένα και περισσότερα προϊόντα και κατά συνέπεια να παράγει περισσότερα απορρίμματα. Αυτή η τάση έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον με άμεσο αντίκτυπο στον ίδιο τον άνθρωπο.
Η εξάντληση των φυσικών πόρων, είναι επίσης μια συνέπεια αυτής της υπερκατανάλωσης που σε συνδυασμό με την αύξηση των παραγόμενων αποβλήτων, επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον και συμβάλλει στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, που είναι πλέον μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα.

Καλούμαστε επομένως ως παραγωγοί των αποβλήτων αυτού του πλανήτη να βρούμε και τα διορθωτικά μέτρα για την περιβαλλοντική υποβάθμιση που δημιουργούμε.

Θα πρέπει όμως να λαμβάνομε σοβαρά υπόψη ότι πολλές από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ρύπανσης και της μόλυνσης που προκαλούνται από τις ανθρώπινες επεμβάσεις είναι για το περιβάλλον πληγές που δύσκολα επουλώνονται και ορισμένες μπορεί να μην επουλωθούν ποτέ.

Τα απορρίμματα συνεπώς για τις σύγχρονες κοινωνίες είναι ένα σύνθετο και δυσεπίλυτο πρόβλημα με πολλές παραμέτρους, στο οποίο είναι γεγονός ότι η χώρα μας έχει μέτριες επιδόσεις. Γι’ αυτό και κατά καιρούς επιβάλλονται βαριά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ανορθόδοξο τρόπο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων π.χ. η ανεξέλεγκτη διάθεση τους που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες που γίνονται ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, που θα προλαμβάνει τους κινδύνους που αυτά εγκυμονούν π.χ. από την ανεξέλεγκτη διάθεση τους είμαστε στην τελευταία θέση στην Ε.Ε. στο θέμα αυτό. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην έλλειψη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης που είναι απαραίτητη προϋπόθεση, γιατί οποιαδήποτε συμπεριφορά, μπορεί να αλλάξει ριζικά μόνο αν η πολιτεία θέσει ως βασικό στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών.

Στην ιατρική λέγεται ότι «Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία». Αυτή η αρχή πρέπει να ισχύσει και στο χώρο των στερεών αποβλήτων ή ακόμα καλλίτερα εκείνη που λέει: «Καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ».