"Το αεροδρόμιο Χανίων ιδιωτικοποιείται. Εμείς θα μείνουμε αμέτοχοι";

Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει η πρώτη διαδικτυακή σελίδα που δημοιυργήθηκε ως μέσο αντίδρασης για την ιδιωτικοποίηση του Αεροδρομίου Χανίων, η savetheairport.com προτρέποντας τους χρήστες να "βάλουν" την ηλεκτρονική τους υπογραφή συμβάλλοντας "στη δημιουργία ενός μεγάλου αρχείου φυσικών και νομικών προσώπων, οργανισμών και συλλόγων, που θεωρούν ότι το αεροδρόμιο Χανίων πρέπει να συνεχίσει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας".

Το Αεροδρόμιο Χανίων, όπως αναφέρεται στη σελίδα είναι η "κύρια πύλη εισόδου και ο βασικότερος παράγοντας οικονομικής σταθερότητας, ανάπτυξης και ευημερίας ολόκληρης της δυτικής Κρήτης. Ένα αεροδρόμιο με ολοένα αυξανόμενη επιβατική κίνηση (2,877,068 επιβάτες το 2013), το οποίο παρουσιάζει ετήσια κέρδη άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ και στο οποίο είναι σε εξέλιξη εκτεταμένες εργασίες επέκτασης και εκσυγχρονισμού με εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια".

"Γιατί άραγε πωλείται; Και σε ποιούς";

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να συνεχίσει το αεροδρόμιο Χανίων να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας μέσα από ένα σχέδιο δράσης που προβλέπει 3 στάδια.Έτσι, παρέα με τη φωνή των δεκάδων φορέων και συλλογικοτήτων αλλά και μελών του επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου της τοπικής κοινωνίας των Χανίων, με ένα κλικ δημιουργήθηκε μια νέα φωνή αντίδρασης κατά της ιδιωτικοποίησης του Αερολιμένα.

Savetheairport.com ή ελληνιστί "Σώστε το Αεροδρόμιο"