Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://apps.athena.net.gr/pps/aitisi έχουν ξεκινήσει, με καταληκτική ημερομηνία την 31/3/2014, οι αιτήσεις για την εισαγωγή 66 μαθητών στην Α΄ Τάξη του σχολείου. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην παραπάνω πλατφόρμα της Διοικούσας Επιτροπης Προτυπών Πειραματικών Σχολειών (ΔΕΠΠΣ). Μετα την ολοκλήρωση των αιτήσεων, η κατάσταση των υποψηφίων θα αναρτηθει στον ιστοτοπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. 

Η εισαγωγή γίνεται ύστερα από δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων) που θα πραγματοποιηθεί , όπως σε όλα τα Προτυπα Πειραματικα Λυκεια, την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 στις 10 π.μ. στο χώρο του σχολείου. 

Η δοκιμασία αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Γυμνάσιο, σχετικές με την Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. 

Οι μαθητές θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία στο πλαίσιο μιας ενιαίας τρίωρης δοκιμασίας. 

Ειδικότερα: 

- Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξεταζονται οι ικανοτητες στην αναγνώση και στην κατανοηση γραπτών κειμενών ποικιλών ειδών και περιεχομενου (λογοτεχνικα κειμενα, αρθρα απο εφημεριδες και περιοδικα , επιστολές, απλά δοκίμια κλπ), καθώς και οι ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου. 

- Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξεταζονται οι ικανοτητες κατανοησης του σημαντικου ρολου τών Μαθηματικών στην καθημερινοτητα, η ικανοτητα αναπτυξης επιχειρηματών, αιτιολογησεών και συλλογισμών, καθώς και οι αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές και στοχαστικές γνώσεις και δεξιότητες. 

Υπογραμμίζεται ο τι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε ουδεμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. 

Γι’ αυτο , δεν απαιτειται η μελετη προσθετης υλης ουτε φροντιστηριακη εξασκηση για την προετοιμασια της συμμετοχης στη δοκιμασια. Όσα ηδη γνώριζουν και εχουν αφομοιώσει οι μαθητες απο τη φοίτηση τους στο Γυμνάσιο αρκούν για τη επιτυχη συμμετοχη τους. 

Για την καλυτερη ενημερώση σχετικα με το χαρακτηρα και το είδος των εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων θα ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. 

Η επιλογή των θεμάτων, ο πώς και η διόρθωση των γραπτών, θα γίνει με ευθύνη της ΔΕΠΠΣ, κατά τα πρότυπα αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

Όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εξετάζονται προφορικά από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου. 

Τα σχετικα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο σχολειο το διάστημα 2-12/5/2014. 

Κατα το ιδιο διαστημα, 2-12/5/2014, οι γονεις και κηδεμονες ολών τών υποψηφιών υποχρεουνται να παραλαβουν απο την Επιτροπη Εξετασεών του σχολειου το Δελτίο Συμμετοχής Υποψηφίου, προσκομίζοντας: 

- την αστυνομική τους ταυτότητα η διαβατηριο 

- αστυνομικη ταυτοτητα η βεβαιώση ταυτοπροσώπιας του υποψηφιου απο Δημο η Κ.Ε.Π. η διαβατήριο 

- μια φωτογραφία ταυτότητας (έγχρωμη η ασπρόμαυρη) του υποψηφίου. 

Οι γονεις και κηδεμονες τών εισακτέων μαθητών υποχρεουνται να προσκομισουν βεβαίωση του Διευθυντή του Λυκείου εγγραφής - βάσει της χωροταξικής κατανομής- του μαθητή, μ σα στην 
πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2014, εφόσον επιθυμούν την εγγραφή στο σχολείο μας. 

Όλοι οι μη επιτυχοντες μαθητες θεώρου νται επιλαχόντες με σειρα καταταξης που ορι εται απο τη βαθμολογική τους επίδοση. 

Οι τυχόν κενές θέσεις στη Β’ και τη Γ’ τάξη του σχολειου προκηρυσσονται και καλυπτονται με την διαδικασι α δοκιμασιας (τεστ) το μηνα Σεπτεμβριο, την ευθυνη της οποιας εχει το Επιστημονικο Εποπτικο Συμβουλιο του σχολειου. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την όλη διαδικασία μπορούν να αναζητηθούν  στην Γ1/14987/3-2-2014 (ΦΕΚ 269/τ.Β’/7-2-2014) Απόφαση εισαγωγής των μαθητών της ΔΕΠΠΣ. Για διαρκη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο του σχολειού: http://bit.ly/peiramatiko.