Με μια νέα σύμβαση που υπέγραψε χθες ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ολοκληρώνεται η υλοποίηση της βελτίωσης της οδού που συνδέει τους οικισμούς Αρκαλοχωρίου και Θραψανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Με προϋπολογισμό μελέτης 250.000,00€ το έργο «Ολοκλήρωση της οδού Αρκαλοχώρι – Θραψανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Ν. Ηρακλείου Κρήτης» αφορά στην ασφαλτόστρωση δύο τμημάτων συνολικού μήκους 2.200μ. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

• χωματουργικές εργασίες καθώς και διάνοιξη, καθαρισμός και μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής, όπου απαιτείται

• κατασκευή τεσσάρων τεχνικών έργων και στρώσης στράγγισης.

• κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας (ΠΤΠ 0155).

• εργασίες ασφαλτικών (ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας).

Το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει την ολοκλήρωσή του σε έξι μήνες.