Τη διαγραφή των εταιρειών Ridenco, από το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, καθώς τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

Η ημερομηνία διαγραφής των μετοχών των ανωτέρω εταιρειών θα είναι η 28/3/2014.

Αναφορικά με τις μετοχές των εταιριών Τεγόπουλος, Τρόπαια Συμμετοχική, Κούμπας και Βωβός, οι οποίες τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης, παρασχέθηκε προθεσμία προκειμένου να άρουν τους λόγους που επιβάλουν τη διαγραφή των μετοχών τους, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους.
Οι εταιρίες έχουν την υποχρέωση δημοσιοποίησης εξάμηνης έκθεσης αναφοράς προόδου των ενεργειών που θα υλοποιούνται σταδιακά για την άρση αναστολής, προς  ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Επίσης η Επιτροπή κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «VIOHALCO S.A.» από την εταιρία - Μέλος της ΕΧΑΕ «MERIT X.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014.

tovima.gr