Στo Γκάλγουεϊ της Ιρλανδίας πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της 5ης συνάντησης των εταίρων του έργου GRISI PLUS, το οποίο αναδεικνύει τη χρησιμότητα της Γεωπληροφορικής στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών.

Η συνάντηση στην οποία συμμετείχαν Εταίροι από 11 κράτη μέλη της ΕΕ διοργανώθηκε από το Συμβούλιο της Κομητείας του Γκάλγουεϊ και πραγματοποιήθηκε στην ομώνυμη πόλη της Ιρλανδίας από 4 έως 6 Μαρτίου 2014.

Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης του έργου παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου από κάθε εταίρο και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα ενώ αναλύθηκαν εμπειρίες και καλές πρακτικές στους δυο βασικούς τομείς - στόχους του έργου:

• Ανάπτυξη της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών για την προσέλκυση νέων κατοίκων και
• Προώθηση των τοπικών υλικών και άυλων προϊόντων

Ακολούθησε η παρουσίαση των Καλών Πρακτικών των Ιρλανδών εταίρων με την επίσκεψη στην Πανεπιστημιούπολη της κοινότητας Letterfrack, στο Τεχνολογικό Κολλέγιο καθώς και σε εργαστήρια παραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Made in Galway με το οποίο γίνεται προβολή και προώθηση των προϊόντων της ευρύτερης περιοχής του Γκάλγουεϊ μέσω ειδικής ιστοσελίδας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσης σεμινάριο Γεωπληροφορικής, στο οποίο παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κομητείας του Γκάλγουεϊ για να ενημερωθούν σχετικά με τη χρησιμότητα των εργαλείων της Γεωπληροφορικής στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ίδιας θεματολογίας σεμινάριο προγραμματίζεται να διοργανωθεί και από την Περιφέρεια Κρήτης εντός των προσεχών μηνών.

Ο κάθε εταίρος του GRISI PLUS θα πρέπει στο πλαίσιο του παραπάνω έργου να ετοιμάσει ένα πλήρες Σχέδιο Εφαρμογής με το οποίο θα μπορέσει να μεταφέρει στην περιοχή του μια τουλάχιστον από τις καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν από άλλους εταίρους.

Η Περιφέρεια Κρήτης – ΠΕ Ρεθύμνης σκοπεύει να υλοποιήσει Σχέδιο Εφαρμογής με στόχο την αναβίωση και αναβάθμιση της Σχολής Ασωμάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πρότυπο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την κτηνοτροφία, κάνοντας ταυτόχρονα χρήση των εργαλείων νέας τεχνολογίας.

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης συμμετείχαν η υπεύθυνη έργου κα Ευαγγελία Βροντάκη και ο οικονομικός υπεύθυνος κος Γιώργος Νικολουδάκης.

Το έργο υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού προγράμματος INTERREG IVC, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 31-12-2014.