Σύμφωνα με απόφαση την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος  ο Φορέας Συντονισμού που πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια της αριθμ. 8008/22-1-2014 πρόσκλησης κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης (για τον διαγωνισμό ΟΣΔΕ 2014 - 2020) είναι τελικά ο «Gaia Επιχειρείν Ανώνυμη Εταιρεία Ψηφιακών Υπηρεσιών». 

Να σημειωθεί ότι 30 Φορείς «κόπηκαν» στην αξιολόγηση αφού όπως αναφέρει η απόφαση δεν πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια της πρόσκλησης και απορρίπτονται κατά το πρώτο στάδιο.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της είδησης, ο ΑγροΤύπος κατέγραψε τις πρώτες αντιδράσεις κατά της απόφασης. 

Αυτές εστιάζονται στο γεγονός ότι καμία από τις Ενώσεις ή τους Συνεταιρισμούς, που κατέθεσαν φάκελο για φορέα Α και Β πιστοποίησης, δεν έλαβαν έγκριση ως φορείς Β παρά μόνο ως φορείς Α. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα μας αναφέρουν συνεταιριστές, όλοι οι φορείς πιστοποίησης Β Βαθμού είναι εκείνοι που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της Gaia Επιχειρείν. 

Για τους παραπάνω λόγους από την Δευτέρα, 17 Μαρτίου, θα ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων.

Στο μεταξύ στα πρόθυρα εµφυλίου βρίσκεται, πριν ακόµα λειτουργήσει η κοινοπραξία Neuropublic-ΠΑΣΕΓΕΣ-Ενώσεων. Ο λόγος είναι ότι, όπως αναφέρουν πηγές της Agrenda, τα µισά έσοδα από την ενεργοποίηση δικαιωµάτων θα πάνε στον Συντονιστή, περίπου 15 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα στους φορείς Α΄ και Β΄ βαθµού. Αυτοί που θα έχουν το µεγαλύτερο φόρτο εργασίας, οι Ενώσεις, έχουν ήδη αρχίσει να διαµαρτύρονται.

Υπενθυμίζεται πως ο "Gaia Επιχειρείν" προέκυψε ως πρόγραμμα απο την συνεργασία της ιδιωτικής εταιρείας Νeuropublic Α.Ε. με την ΠΑΣΕΓΕΣ, οι οποίοι και αναλάμβαναν κάθε χρόνο την διαδικασία του ΟΣΔΕ παρά τις συνεχείς καταγγελίες των αγροτικών φορέων (Δείτε εδώ).

Δείτε την απόφαση με όλους τους φορείς που προκρίθηκαν και που απορρίφθηκαν εδώ

(Με πληροφορίες απο agrotypos.gr/agronews.gr)