Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) απολαμβάνει των προνομίων του Δημοσίου, αποφάνθηκε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κάνοντας δεκτή σχετική εισήγηση της αρεοπαγίτου και προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος Βασιλικής Θάνου.

Οι αρεοπαγίτες έκριναν ότι ο ΟΓΑ εξομοιώνεται με το Δημόσιο και κατά συνέπεια απολαμβάνει των προνομίων του. Έτσι για τον ΟΓΑ  ισχύει διετής παραγραφή για τις σε βάρος του οικονομικές αξιώσεις και όχι η πενταετής, που ισχύει για τους λοιπούς φορείς (ΝΠΔΔ) και πολίτες. Επίσης, διετής είναι η παραγραφή των αναδρομικών αξιώσεων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων, οικονομικών παροχών των υπαλλήλων του ΟΓΑ.

Ακόμη, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ο ΟΓΑ για τις πάσης φύσεως οφειλές του πρέπει να καταβάλλει τόκους υπερημερίας 6% και όχι τον αυξημένο τόκο που καταβάλλει κάθε άλλος φορέας ή ιδιώτης που έχει οφειλές στον επίμαχο Οργανισμό (από 8,75% έως 12,25%).

Η Ολομέλεια (απόφαση 1/2014) έκρινε ότι η βραχυπρόθεσμη (διετής) παραγραφή και ο μειωμένος τόκος που απολαμβάνει ο ΟΓΑ είναι σύμφωνος με τις επιταγές των άρθρων 4 και 25 του Συντάγματος (συνεισφορά των πολιτών στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους και αρχή αναλογικότητας)  και δεν προσκρούει σε καμία διάταξη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Η διάκριση αυτή μεταξύ ΟΓΑ και λοιπών φορέων στα δύο αυτά επίμαχα θέματα (παραγραφή και ύψος επιτοκίου) έχει θεσπιστεί, σύμφωνα με την αρεοπαγίτικη απόφαση, για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.

Εξάλλου, τους δικαστές τους απασχόλησε περίπτωση εργαζόμενου στον ΟΓΑ, όπου κρίθηκε ότι δικαιούται διαφορές αποδοχών με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Όμως ενέκυψε θέμα για το ύψος του τόκου και το αν οι αξιώσεις του μπορούν να ανατρέξουν δύο ή πέντε χρόνια πίσω.