Απεστάλησαν στο Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνης οι τελικές καταστάσεις με τους δικαιούχους και απορριπτόμενους της δράσης: «Βιολογική Κτηνοτροφία».

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν από την υπηρεσία  μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης δικαιούχων και απορριπτόμενων, προκειμένου να προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στα Δημοτικά καταστήματα του Περάματος και του Γαράζου.

Δείτε την κατάσταση των δικαιούχων εδώ

Δείτε την κατάσταση των απορριπτομένων εδώ

Δείτε τους λόγους των απορρίψεων εδώ