Πραγματοποιείται σήμερα 17/03/2014 στα Γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ στην Αθήνα, μετά από ενέργειες του Δήμου Χερσονήσου, συνάντηση με θέμα συζήτησης, την πρόταση του Δήμου Χερσονήσου για τη «βιώσιμη πρόταση για την ανάπτυξη της ΠΑΒΓ».

Μετά την αναστάτωση που προκάλεσε η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ), με το Α.Π. 1133/12-2-2014 έγγραφό της, το οποίο απαγόρευε στο Δήμο να προβεί σε κάθε ενέργεια επί των παραχωρημένων σ’ αυτόν εκτάσεων (π.χ. σχολικά κτίρια), υπήρξε έντονη αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου και των τοπικών φορέων.

Στη συνάντηση αυτή θα παρουσιαστεί η οριστική και ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου για την ορθολογική και βιώσιμη αξιοποίηση του ακινήτου της ΠΑΒΓ. Το Δήμο Χερσονήσου θα εκπροσωπήσει ο Δήμαρχος κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και θα συμμετέχουν οι κ.κ. Μπελιβάνης Νικόλαος και Χατζηπαναγιώτου Αντώνης, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ως επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων.