Η είσοδος παιδιών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών μέσω των πανελλαδικών στα πανεπιστήμια με μειωμένα μόρια καταργήθηκε από το ΣτΕ και έτσι πλέον το υπουργείο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να διευκολυνθούν, ειδικά σε περίοδο κρίσης

Με νομοθετική ρύθμιση το υπουργείο προωθεί τις ελεύθερες μετεγγραφές μεταξύ ομοειδών τμημάτων στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας για τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις κατηγορίες που απολάμβαναν κοινωνικών κριτηρίων.

Πλέον οι περίπου 10.000 επιτυχόντες που εισάγονται σε σχολές και υπάγονται σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες θα δίνουν κανονικά εξετάσεις με όλους τους υποψηφίους και ανάλογα με το τμήμα στο οποίο πέτυχαν την εισαγωγή τους θα μπορούν ελεύθερα να μετεγγραφούν σε ένα ομοειδές του τμήμα κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Δηλαδή θα μπαίνουν στα τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας με τα ίδια μόρια όλοι οι υποψήφιοι, αλλά εκείνοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες θα δικαιούνται ελεύθερης μετεγγραφής.

newsit.gr