Η παράταξη της ΔΚΜ – ΤΑΚ επισκέφτηκε τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα πλαίσια προγραμματισμένης συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα κ. Δεικτάκη.

Τα μέλη της ΔΚΜ – ΤΑΚ συνομίλησαν με τον Γενικό Γραμματέα για μια σειρά από θέματα αναφορικά με τις Υπηρεσίες, τον ρόλο του ΤΕΕ και τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής της Κρήτης. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα έργα του ΟΑΚ και στη σημαντικότητα των έργων των μηχανικών, τη συνεργασία και τη συμμετοχή του κλάδου στην εθνική προσπάθεια για έξοδο από την κρίση. 

Ιδιαίτερα για τα έργα του ΟΑΚ η ΔΚΜ κατέθεσε προτάσεις στο Γενικό Γραμματέα καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο η ΔΚΜ-ΤΑΚ προτίθεται να κινηθεί και να προτείνει την προώθηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής της Κρήτης. 

Τα μέλη της ΔΚΜ έθεσαν στον Γενικό Γραμματέα τις απόψεις της παράταξης σχετικά με τους τρόπους και την προετοιμασία μέσα από την οποία μπορούν να αναζητηθούν συμπληρωματικά κονδύλια, με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα σε εύλογο χρονικό διάστημα με σύγχρονες προδιαγραφές, συνδέοντας παραγωγικά τις περιοχές της Κρήτης. 

Αυτό σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αναπτυξιακά έργα του νησιού, τη βελτίωση και αύξηση του τουριστικού προϊόντος με τους αρχαιολογικούς προορισμούς του νότου αλλά και η ενδυνάμωση της στρατηγικής μας θέσης στη Μεσόγειο στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων της Κρήτης. 

Μέσα από το βασικό, συνολικό και διαχρονικό, ενιαίο σχεδιασμό (master plan) που θα καταρτιστεί και θα ενημερώνεται ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να γίνει προγραμματισμός για την ολοκλήρωση των έργων, ανάλογα με τη σημαντικότητα τους στον αναπτυξιακό σχεδιασμό.