Με επιστολή του προς την Ιερά Σύνοδο, ο Μητροπολίτης Φωκίδος Αθηναγόρας έκανε γνωστή την παραίτησή του από τον ιερατικό θρόνο. Η παραίτηση έγινε δεκτή από την Ιερά Σύνοδο.

Η Ιερά Σύνοδος είχε αποφασίσει τον Ιανουάριο την αποστολή τριμελούς επιτροπής για να εξετάσει εάν ο γηραιός Μητροπολίτης είχε τη δυνατότητα να ασκεί τα διοικητικά του καθήκοντα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης.

amen.gr