Στο νομοσχέδιο "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις" που ψηφίστηκε στις 23/4/2013 υπήρχε η διάταξη που αφορούσε στο πλοίο ασφαλείας και η οποία μετά από αντιδράσεις είχε αποσυρθεί.

Τώρα επανέρχεται στο άρθρο 25 του σ/ν του Υπουργείου Ναυτιλίας "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις" που κατατέθηκε προς επεξεργασία στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και θα συνεδριάσει την Πέμπτη 20-3-2014 στις 10:00 π.μ.

Το θέμα έφερε στη βουλή με παρεμβάσεις του ο βουλευτής Ηρακλείου Λ. Αυγενάκης, ο οποίος το διατήρησε στην κορυφή της ατζέντας και μετά την απόσυρση της διάταξης.

Να σημειώσουμε πως η καθιέρωση «πλοίου ασφαλείας» αποτελεί πάγιο αίτημα των αγροτών και των παραγωγικών φορέων τόσο της Κρήτης, όσο και της υπόλοιπης νησιωτικής Ελλάδας, καθώς έτσι εξασφαλίζεται η ομαλή διακίνηση των προϊόντων τους, τα οποία πολλές φορές παρέμεναν στα λιμάνια για μέρες λόγω συνεχιζόμενων απεργιών ή αλλαγών, τροποποιήσεων και προβλημάτων που συχνά αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους (δείτε εδώ)

Επιπλέον με την «ενεργοποίηση του πλοίου ασφαλείας», τα συμβόλαια των παραγωγών με τους εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων θα είναι λιγότερο σκληρά και επαχθή, δεδομένου του όρου που έθεταν ως προς τα ενδεχόμενα των συχνών αλλαγών στα δρομολόγια των πλοίων και κατά συνέπεια ως προς το χρόνο παράδοσης των αγροτικών προϊόντων στις αγορές απορρόφησης.

Flashnews.gr