Πλησιάζοντας στην τελική ημερομηνία των Αυτοδιοικητικών εκλογών, η Ε.Μ.Α.Α.Κ προβαίνει στην δημιουργία και συγκρότηση επιτροπών στελεχωμένες από υποψηφίους και οι οποίες θα είναι αρμόδιες για την καταγραφή και σύνταξη προγράμματος & σχεδίου υλοποίησης ανά θεματική κατηγορία.

Οι επιτροπές αυτές είναι :
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Το έργο των επιτροπών θα αποτελέσει συνέχεια και θα εμπλουτίσει το ήδη ύπαρχων πρόγραμμα του συνδυασμού, με απώτερο σκοπό η νέα δημοτική αρχή να βρει εγχειρίδιο στρατηγικής και υλοποίησης προγράμματος, το οποίο με την εφαρμογή του θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας, στην συντόμευση ενεργειών και διαδικασιών και στον άμεσο εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων που ταλανίζουν τον Τόπο μας.