Σήμερα, Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισμό των Μαλίων» μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου, δια του νομίμου εκπροσώπου του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, παρουσία του αρμοδίου Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιάννη Μαστοράκη και την ανάδοχο εταιρεία Ορφανός Στ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.390.000,00€ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013.
Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος πρόκειται να προχωρήσει στην εκ νέου κατασκευή των παλαιών υφισταμένων πεζοδρομίων στον οικισμό των Μαλίων τα οποία βρίσκονται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της εκκλησίας Αγ. Νεκταρίου έως την ανατολική έξοδο του οικισμού σε μήκος 612,25 μέτρα. 

Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

1) Καθαίρεση υφιστάμενων πεζοδρομίων και ανακατασκευή αυτών με πλάτος οδοστρώματος 7,00μ, (3,50μ εκατέρωθεν του άξονα).

2) Ανακατασκευή των φρεατίων ύδρευσης και προσαρμογή των φρεατίων αποχέτευσης των ιδιωτικών συνδέσεων που βρίσκονται επί των πεζοδρομίων.

3) Πλακόστρωση των πεζοδρομίων.

4) Δημιουργία εσοχών στάσης οχημάτων για την αποφυγή της παρεμπόδισης της κυκλοφορίας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

5) Τοποθέτηση προστατευτικών κολωνακίων στα όρια των πεζοδρομίου με το δρόμο για την προστασία των πεζών.

6) Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων επί των πεζοδρομίων.

7) Φύτευση δέντρων επί των πεζοδρομίων.

8) Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού επί των πεζοδρομίων.

9) Δημιουργία διαβάσεων πεζών ανά τακτά διαστήματα τόσο κάθετα όσο και παράλληλα με τον άξονα του δρόμου

10) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε συγκεκριμένα σημεία για την αποφυγή πτώσεων.

11) Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα που οδηγεί στην πρώην Αμερικάνικη Βάση.

12) Αντικατάσταση τμήματος παλαιού αγωγού ύδρευσης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού με την αντίστοιχη παροχή των ιδιωτικών συνδέσεων ύδρευσης. 

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Χερσονήσου.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η οδός Ελ. Βενιζέλου θα επανασχεδιαστεί ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας , φιλικός προς τους πεζούς, ο οποίος θα εξυπηρετεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Ως αποτέλεσμα της κυκλοφοριακής αποφόρτισης, ο δρόμος θα σταματήσει να αποτελεί εμπόδιο και λειτουργήσει ως στοιχείο διασύνδεσης μεταξύ του παλαιού και νέου οικισμού, ενώ θα βελτιώσει τη χρηστικότητα των πεζοδρομίων και θα αναβαθμίσει αισθητικά την περιοχή. Τα πεζοδρόμια θα γίνουν πλήρως προσβάσιμα σε όλες τις ομάδες των ατόμων (συμπεριλαμβανομένων και των ΑμεΑ) και η δενδροφύτευση της οδού Ελ. Βενιζέλου θα βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα του δρόμου και του οικισμού.»