Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ εισηγήθηκε την Τετάρτη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την επιλογή των τεσσάρων Γενικών Διευθυντών της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ιδρυτικό της νόμο (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ζ’ του ν.4173/2013), κατόπιν και της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΝΕΡΙΤ, ο Πρόεδρος του ΔΣ επέλεξε τους εξής:

-τον κ. Χρήστο Κουπελίδη, για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Διαχείρισης)
-τον κ. Βασίλειο Θωμόπουλο, για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Περιεχομένου
-τον κ. Αρίστωνα Κοντιζά, για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης και Τεχνολογίας
τον κ. Τραϊανό Χατζηδημητρίου, για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Περιφερειακού και Τοπικού Περιεχομένου (με έδρα τη Θεσσαλονίκη).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ αποδεχόμενο την εισήγηση, τοποθέτησε τους προαναφερόμενους στις θέσεις των Γενικών Διευθυντών.

protothema.gr