Η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλεί τους ιδιοκτήτες ξενοδόχους, μέλη της Ένωσης , να παρευρεθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο Avra Imperial στο Κολυμβάρι. 

Τα θέματα γενικής συνέλευσης είναι:

• Απολογισμός των πεπραγμένων Διοίκησης για το 2013 και έγκριση προϋπολογισμού για το 2014
• Βράβευση σημαντικών προσώπων για τον Τουρισμό
• Ανοιχτή συζήτηση και ερωτήσεις για θέματα του κλάδου


Ως ημερομηνία πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης ορίζεται η 20η Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και χρόνο, κατά την οποία απαιτείται παρουσία του ½ τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης, και την οποία παρακαλούμε να αγνοήσετε προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την 27η Μαρτίου 2014.