Ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Κρήτης Απόστολος Κλινάκης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης Περικλειδάκης Γεώργιος , ο Συντονιστής Δράσεων Μετζίνης Νικόλαος και η Κα Παναγιωτάκη Μαρία Αν. Συντονίστρια Δράσεων και Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ηρακλείου, ήταν οι ομιλητές στην επιμορφωτική συνάντηση που διοργανώθηκε την Τρίτη 18 Μαρτίου και ώρα 11:30- 14:00 στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου.

Η επιμορφωτική συνάντηση διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης στα πλαίσια δράσεων κατά του Σχολικού Εκφοβισμού και της Βίας στα Σχολεία.

Η ανταπόκριση στην πρόσκληση ήταν πολύ μεγάλη και οι υπεύθυνοι Σχολικής Βίας από κάθε Σχολική Μονάδα ενημερώθηκαν για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου.

Από τους ομιλητές αναλύθηκαν τα ζητήματα της δημιουργίας του Παρατηρητηρίου, ο ρόλος αυτού καθώς και οι προτεραιότητές του. Προσδιορίστηκαν τα καθήκοντα των θεσμικών οργάνων, του συντονιστή δράσεων καθώς και των υπευθύνων κάθε Σχολικής Μονάδας.

Παρουσιάστηκαν αποτελέσματα μελέτης δείγματος 60.000 μαθητών, τονίστηκε η σημασία της πρόληψης καθώς και τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου. Προωθείται η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας των Σχολικών Μονάδων με τη Περιφέρεια, με υπηρεσίες των Δήμων, του Πανεπιστημίου Κρήτης, με άλλους εμπλεκομένους φορείς και την τοπική κοινωνία.

Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν θέματα προς συζήτηση, να διατυπώσουν σχετικές απορίες και γενικότερα να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις διαστάσεις του φαινομένου και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Στους υπεύθυνους κάθε Σχολικής μονάδας, δόθηκε επιμορφωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.