Από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ανακοινώνεται ότι οι έλεγχοι των συνεργείων αυτοκινήτων από την υπηρεσία μας, είναι υποχρεωτικοί.

Επειδή, σύμφωνα με τον Nόμο, συνεργεία τα οποία στερούνται άδειας λειτουργίας πρέπει να σφραγίζονται άμεσα, παρακαλούμε όλους τους ιδιοκτήτες να φροντίσουν για την έκδοση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης τους.

Γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας των συνεργείων σας χωρίς
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η υπηρεσία μας, ήταν και είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία αλλά και βοήθεια στην προσπάθεια σας.