Ο Οργανισμός της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ΕΝΙSΑ, συναντήθηκε με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελλάδας με σκοπό την συζήτηση για περαιτέρω συνεργασία και για την προβολή της επετείου των 10 χρόνων του ENISA

O Οργανισμός ENISA της ΕΕ με έδρα το Ηράκλειο, συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Μενέλαο Δασκαλάκη, την Τετάρτη 19 Μαρτίου στην Αθήνα.

Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η συνέχιση των συζητήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνέδριου της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, σχετικά με πιθανή μελλοντική συνεργασία του ENISA με την Ελληνική Κυβέρνηση.

Σε συνδυασμό με αυτή τη συνάντηση, ο ENISA γίνεται δέκα ετών και κοιτάζει τις μελλοντικές προκλήσεις.

Στις 14 Μαρτίου 2004 εγκρίθηκε από την ΕΕ ο πρώτος κανονισμός λειτουργίας του ENISA. Δέκα χρόνια μετά, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι πιο σημαντική από ποτέ για την οικονομία. Κατά συνέπεια, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έχει αναδειχθεί σε θέμα προτεραιότητας της πολιτικής και κοινωνικής ατζέντας.

Το ορόσημο των δέκα ετών θα εορτάζεται καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους με διεθνείς και τοπικές εκδηλώσεις κάνοντας απολογισμό του παρελθόντος αλλά και με ιδιαίτερη έμφαση στις μελλοντικές προκλήσεις.

O Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος έκανε την εξής δήλωση:

“Προσβλέπουμε σε μια δομημένη και εντατικοποιημένη στενή συνεργασία με τον ΕΝΙSA με σκοπό να στηρίξουμε τον Οργανισμό στις προσπάθειες του.

Η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών στον κυβερνοχώρο αλλά και των δικτυακών υποδομών, και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εν γένει, αποτελεί σήμερα μία από τις κρισιμότερες παραμέτρους για την εξέλιξη και ανάπτυξη κάθε σύγχρονης κοινωνίας, καθώς το διαδίκτυο, με όποιο μέσο και αν είναι προσβάσιμο, έχει πλέον εισβάλει σχεδόν σε κάθε οικονομική και κοινωνική μας δραστηριότητα.

Η κυβερνοασφάλεια είναι ένα πολυσχιδές αντικείμενο, με πολλές και διαφορετικού τύπου πτυχές. Περιέχει θέματα νομικά, τεχνικά, οργάνωσης και δομών, τεχνογνωσίας και διεθνών συνεργασιών. Είναι φυσικό, ένα τόσο ευρύ φάσμα να απαιτεί αντιστοίχου εύρους νομοθετήματα και πρωτοβουλίες με την ενεργή συμμετοχή πολλών και διαφορετικών συναρμόδιων φορέων και οργανισμών.

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Μενέλαος Δασκαλάκης, δήλωσε:

Ήδη στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, σε συνεργασία με τα ΚΜ, συναρμόδιους φορείς αλλά και με τη σημαντική συμβολή του ENISA προχώρησε η υιοθέτηση του Κανονισμού eIDAS, ο οποίος αποτελεί και ένα σημαντικό ορόσημο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την μετάβαση των συναλλαγών σε έναν ασφαλή ψηφιακό κόσμο.

Προχωράμε στην ωρίμανση του σχεδίου της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την Ασφάλεια Δικτύων Πληροφοριών (η ονομαζόμενη Οδηγία “NIS” – Network Information Security) η οποία αποτελεί επίσης μία εκ των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας, καθώς η Οδηγία αυτή αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, καθέναν από εμάς, κάθε χώρα, και κάθε πολίτη. Στην προσπάθεια αυτή, η συνεργασία με τον ENISA είναι καθοριστικής σημασίας.

Παράλληλα θα αξιοποιηθεί η συνεργασία με τον ENISA στη διαμόρφωση του Εθνικής Στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια και την ακεραιότητα των δικτύων, ενέργεια που έχει ήδη προχωρήσει το Υπουργείο μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς και Υπουργεία.

Η προσπάθεια του Υπουργείου για τη διατήρηση της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού στην Ελλάδα και την ισχυροποίηση των αρμοδιοτήτων του είχε ως στόχο να ωφεληθεί η χώρα μας τα μέγιστα από τη στενή συνεργασία και συμβολή του ENISA στο μείζον και πρωταρχικής σημασίας θέμα της ασφάλειας των δικτύων.”

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, Καθηγητής Udo Helmbrecht, σχολίασε:

“Ευχαριστούμε τις Ελληνικές αρχές σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο για την εξαιρετική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα χρόνων λειτουργίας του Οργανισμού. Η Ελλάδα είναι ένας γενναιόδωρος και πολύτιμος συνεργάτης, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει τη ζωή του Οργανισμού και του προσωπικού του, και αντιμετωπίζοντας τυχόν προκλήσεις. Τώρα ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας.”

Ο κ. Ηelmbrecht συνέχισε:

“Είμαι υπερήφανος για όσα έχει επιτύχει ο ENISA μέχρι τώρα, προσφέροντας με επιτυχία υποστήριξη για να ενισχυθεί στην Ευρώπη η ικανότητα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μέσω των ενεργειών του για την πρόληψη και ετοιμότητα. Μερικά παραδείγματα είναι:

- Διοργάνωση των ασκήσεων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Cyber Europe 2010, Cyber Atlantic 2011, Cyber Europe 2012.

- Κατάρτιση, υποστήριξη και περαιτέρω συγκρότηση «ψηφιακών πυροσβεστικών σωμάτων» ή της κοινότητας των Ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT), καθώς και η ανάπτυξη 8 κυβερνητικών CERT το 2005, σε περίπου 25 το 2014.

- Υποστήριξη των κρατών μελών: τα αιτήματα για την παροχή συμβουλών αυξήθηκαν από 2 το 2010 σε 14 μέχρι τώρα το 2014.

- Σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων για το τοπίο των απειλών

- Σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για τα σοβαρά περιστατικά (Άρθρο 13a)

- Υποστήριξη του ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

- Εκθέσεις, κατευθυντήριες γραμμές και ορθές πρακτικές για θέματα σημασίας στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, όπως ασφάλεια νέφους, συστήματα εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων (SCADA), ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας, έξυπνα τηλέφωνα (smart phones), κοινωνικά δίκτυα, προστασία δεδομένων και κρυπτογράφηση, και άλλα πολλά.

Η μάχη με τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου είναι συνεχής, σαν ένας «αιώνιος μαραθώνιος». Επιπλέον, εάν θέλουμε να καρπωθούμε τα οφέλη των νέων τεχνολογιών και των επιχειρηματικών μοντέλων, οι απαιτήσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο συνεχώς αυξάνονται. Κατά συνέπεια χρειαζόμαστε περισσότερη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ένα ισχυρότερο ENISA.”