Τροπολογία σχετικά με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ) κατέθεσε ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης της Βουλής κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

Με την προαναφερθείσα τροπολογία, ο κ. Βιρβιδάκης προτείνει τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα, να εξαιρεθούν από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 265 του νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 Τεύχος Α’).

Η συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014, στις 14.00 στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Δείτε την τροπολογία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) αποτελούν επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. Χρηματοδοτούνται από τους Ο.Τ.Α., καθώς και από το ΥΠ.ΠΟ.Α. σύμφωνα με Προγραμματική Σύμβαση (που συνυπογράφεται και από την Περιφέρεια). Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης είναι ένα από τα 15 συνολικά, που λειτουργούν στη χώρα. Είναι το μόνο που έχει την νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. [με μετόχους αρκετούς Δήμους την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης.]
Η παράγραφος 8 του άρθρου 265 του νόμου 3463/06(ΦΕΚ 114/8-6-2006 Τεύχος Α’) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας αναφέρει:
«8. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.Ν. 2190/1920, τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δεύτερου (1/2) αυτού.».
Η ιδιαιτερότητα της νομικής μορφής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης δημιουργεί ανυπέρβλητα νομικά προβλήματα στην συνέχιση της λειτουργίας με κίνδυνο ένας σημαντικός φορέας παραγωγής πολιτισμού να κινδυνεύει με λύση. 
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης ιδρύθηκε το 1986 και αποτελεί μετεξέλιξη της Εταιρείας Θεάτρου Κρήτης (Ε.ΘΕ.Κ.) που το 1974 ξεκίνησε τη λειτουργία της, με ιδρυτή το μεγάλο θεατράνθρωπο Αλέξη Μινωτή και μία ομάδα Κρητών. Από τότε έως σήμερα έχει παρουσιάσει ένα μεγάλο αριθμό αξιόλογων θεατρικών έργων Ελλήνων και Ξένων συγγραφέων και σπουδαίες θεατρικές παραγωγές από το Κρητικό θέατρο. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του με παραστάσεις σε ολόκληρη την Κρήτη, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, πολλές από τις οποίες απέσπασαν κολακευτικά σχόλια και κριτικές. Έχει συνεργαστεί με πολλούς γνωστούς και καταξιωμένους σκηνοθέτες, και ηθοποιούς. Σημαντικός σταθμός στην ιστορία Θεάτρου είναι η συμμετοχή του στο επίσημο πρόγραμμα του Ελληνικού Φεστιβάλ Αθηνών (ΗΡΩΔΕΙΟ), με κορυφαία τη συμμετοχή του το 2012 στην ΕΠΙΔΑΥΡΟ, στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Επιδαύρου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Η παράγραφος 8 του άρθρου 265 τροποποιείται ως εξής: 
«8. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
Οι ανωτέρω, ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. με εξαίρεση τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου. 
Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.Ν. 2190/1920, τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δεύτερου (1/2) αυτού.».