Διευκρινήσεις έδωσε η ΔΕΥΑΗ σχετικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε η "Πρωτοβουλία για μια Πλατιά Καμπάνια για το Νερό" με αφορμή την εκδήλωση-προβολή του ντοκιματέρ "στΑΓΩΝΕΣ"(δείτε εδώ).

Στην ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ αναφέρεται:

"Στην ανακοίνωση που συνοδεύει την αναγγελία προβολής του ντοκιμαντέρ ‘’στΑΓΩΝΕΣ’’ της Νέλλης Ψαρρού, εμπεριέχονται πλήθος ανακριβειών. 

Συγκεκριμένα: 

1ον. ‘’….ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού και ολοκληρώνεται με την δρομολόγηση της πλήρους ιδιωτικοποίησης των φορέων διαχείρισής του.’’ 

 Η αλήθεια είναι ότι, το νερό στα δίκτυα της πόλης και φθάνει στο δίκτυο του καταναλωτή και είναι απόλυτα ελεγμένο, χλωριώνεται και ελέγχεται καθημερινά τόσο μικροβιολογικά όσο και χημικά από το Εργαστήριο μας αλλά και εξωτερικά συνεργαζόμενα διαπιστευμένα εργαστήρια.

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και της συνεχούς παρακολούθησης, το νερό του Ηρακλείου είναι απόλυτα ασφαλές και πόσιμο σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ως προς τα όρια των παραμέτρων που έχουν θέσει. Οι τιμές των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων είναι διαθέσιμες τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στο Χημικό Εργαστήριο της ΔΕΥΑΗ για περισσότερες λεπτομέρειες. 

 Όμως, όπως όλα σχεδόν τα νερά της περιοχής μας, που προέρχονται από γεωτρήσεις μια που τα πετρώματα της Κρήτης είναι ασβεστολιθικά (πλούσια σε ασβέστιο και Μαγνήσιο), παρουσιάζουν σε ορισμένες περιοχές αυξημένη σκληρότητα και τάση για εναπόθεση αλάτων (καθαλατώσεις) κυρίως σε συστήματα ζεστού νερού όπου επιτείνεται το πρόβλημα.

 Σε καμία περίπτωση όμως η αυξημένη αυτή αλατότητα, δεν επηρεάζει δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία αλλά μόνο τα υδραυλικά συστήματα τα οποία πρέπει να συντηρούνται και να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως και οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού.

 2ον. Η ΔΕΥΑΗ δεν γνωρίζει τίποτε, ούτε συμμετέχει σε διεργασίες σχετικές με την ιδιωτικοποίηση του πόσιμου νερού της πόλης.

 3ον. ‘’…οδήγησαν στην ανεπαρκή συντήρηση ή και αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης ….’’.

 Η αλήθεια είναι ότι, η Επιχείρηση καθημερινά φροντίζει για την συντήρηση των δικτύων της με ειδικά συνεργεία, όσο δε για την αντικατάσταση των δικτύων, εδώ και δύο χρόνια έχουν αντικατασταθεί και θ’ αντικατασταθούν μ’ έργα ενταγμένα στο ΠΕΠ Κρήτης 90 km δικτύων Ύδρευσης σε πέντε περιοχές της πόλης του Ηρακλείου (Πατέλες, Μεσαμπελιές, Φορτέτσα κ.λ.π.). 

 4ον. Όσον αφορά το ‘’τεράστιο ποσοστό απωλειών’’ , το ποσοστό απωλειών στα δίκτυα εσωτερικά και εξωτερικά, δεν υπερβαίνει το 30% και δεν απέχει από το Μ.Ο. των απωλειών άλλων Ελληνικών πόλεων. Δεν πρέπει όμως να συγχέεται το ποσοστό απωλειών στα δίκτυα με το ‘’μη τιμολογούμενο νερό’’ που εμπεριέχει ποσοστό κλοπών, κακής λειτουργίας των υδρομετρητών κ.λ.π. που το ποσοστό αυτό πλησιάζει το 50%. 

 5ον.Η ΔΕΥΑΗ παράλληλα εκτελεί το χρηματοδοτούμενο έργο ‘’Προμήθεια, Εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία συστήματος ελέγχου – παρακολούθησης δικτύου και εξοπλισμός εντοπισμού διαρροών εξωτερικών υδραγωγείων αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Ηρακλείου - Β φάση ‘’ προϋπολογισμού 1.500.000,00€, όπως επίσης αναβαθμίζει το παλαιό διυλιστήριο στο Σκαλάνι με τελευταίας τεχνολογίας φίλτρα με μεμβράνες υπερδιήθησης, προϋπολογισμού 700.000,00€ και τα δύο αυτά έργα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ.

 Ολοκληρώνοντας επισημαίνομε ότι, η παράθεση υπερβολών και ανακριβειών δεν υπηρετεί τον στόχο τον οποίο Διοίκηση και προσωπικό της Επιχείρησης υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα, δηλ. την μη ιδιωτικοποίηση των φορέων διαχείρισης του νερού."