Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Μετά από τέσσερα περίπου χρόνια θα καταβληθούν ενισχύσεις σε παραγωγούς του Ρεθύμνου αλλά και της Θεσπρωτίας και Σάμου, που επλήγησαν από πυρκαγιές το 2010.

Οι κρατικές ενισχύσεις ύψους 139.658 ευρώ, θα καταβληθούν σήμερα Δευτέρα 24 Μαρτίου, από τον ΕΛΓΑ, σε 72 παραγωγούς, για τα προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων «Ετήσιο 2010» και «Πυρκαγιές 2010».

Ειδικότερα, η πληρωμή για το πρόγραμμα «Ετήσιο 2010» αφορά ενισχύσεις απώλειας παραγωγής φυτικού κεφαλαίου, ενώ η πληρωμή για το πρόγραμμα «Πυρκαγιές 2010» αφορά ενισχύσεις για την ανασύσταση και την απώλεια παραγωγής λόγω ανασύστασης.