Ο Σύλλογος Γεωπόνων Νομού Ηρακλείου πρόκειται να πραγματοποιήσει σεμινάριο με θέμα "Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία κηπευτικών". 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014 στις 15:00, στο χώρο του ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 35. Την επομένη, Κυριακή 30 Μαρτίου 2014, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε θερμοκήπια της Ιεράπετρας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε γεωπόνους. Έμφαση θα δοθεί στον έλεγχο των εχθρών των κυριότερων θερμοκηπιακών κηπευτικών. Ομιλητές θα είναι διακεκριμένοι ερευνητές και συνάδελφοι γεωπόνοι με εμπειρία στις εφαρμογές. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα (εδώ) για διευκόλυνση της διοργάνωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

15:00 – 15:30 Δρ. Ροδιτάκης Εμμανουήλ Κυριότεροι εχθροί κηπευτικών

15:30 – 16:00 Δρ. Αλυσσανδράκης Ελευθέριος Ωφέλιμοι οργανισμοί στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία

16:00 – 16:15 Ερωτήσεις

16:15 – 16:45 Δρ. Τζαγκαράκου Αναστασία Ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα και εργαλεία διαχείρισης της – αναφορά στο πληροφοριακό σύστημα "ΓΑΛΑΝΘΟΣ"

16:45 – 17:15 Δρ. Τζωρτζακάκης Εμμανουήλ Νηματώδεις των κηπευτικών

17:15 – 17:30 Ερωτήσεις 

17:30 – 17:45 Διάλειμμα

17:45 – 18:15 Σκλιβάκης Ιωάννης Εφαρμογή ολοκληρωμένης καταπολέμησης εχθρών σε καλλιέργειες τομάτας και πιπεριάς

18:15 – 18:30 Ερωτήσεις

18:30 – 19:00 Μπρέντα Ελένη Εφαρμογή ολοκληρωμένης καταπολέμησης εχθρών σε καλλιέργειες αγγουριάς και μελιτζάνας

19:00 – 19:15 Ερωτήσεις

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

11:00 – 13:00 Επίσκεψη σε θερμοκήπια της Ιεράπετρας με καλλιέργειες τομάτας, πιπεριάς, αγγουριού και μελιτζάνας.

Η μετάβαση στην Ιεράπετρα θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των συμμετεχόντων.