Στα 40 δις ευρώ εκτιμάται η αξία των βεβαιωμένων κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν σε ημερίδα που διοργάνωσε το τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στην εκδήλωση τονίστηκε από τους ομιλητές ότι η ελληνική κοινωνία για μία ακόμα φορά μπορεί να βασίσει την ανάπτυξή της στην βέλτιστη αξιοποίηση του ορυκτού της πλούτου και να ξεπεράσει έτσι τα σημερινά της αδιέξοδα.

Αναλυτικότερα , όπως προέκυψε από τις ομιλίες και τις συζητήσεις στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΔΚ, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο, ενώ ο μεταλλευτικός κλάδος είναι σημαντικός οικονομικός τομέας της χώρας, απαραίτητος για σειρά βιομηχανικών κλάδων, εξωστρεφής, έντονα εξαγωγικός και συμβάλει ουσιαστικά στην περιφερειακή απασχόληση και ανάπτυξη.

Η αξία των βεβαιωμένων κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών ανέρχεται σε 40 δισεκατομμύρια ευρώ με τις τρέχουσες τιμές των μετάλλων, τα εναπομένοντα λιγνιτικά κοιτάσματα υπερβαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια τόνους, ενώ ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αποθέματα και η αξία των παραγόμενων βιομηχανικών ορυκτών και λατομικών προϊόντων. Η αξία των εξαγωγών ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως ενώ στον κλάδο απασχολούνται άμεσα 23000 εργαζόμενοι και έμμεσα 100000.

Η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας, μετά και την νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τις πρώτες ύλες που δίνει προτεραιότητα στην εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών πρώτων υλών με αντίστοιχη σωστή διαχείριση αποβλήτων, αποκτά νέες σαφώς ευνοϊκότερες προοπτικές.

Οι προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του μεταλλευτικού κλάδου είναι η εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων στην παραγωγή αποτελεσματικότερων και φιλικότερων προς το περιβάλλον, η εξειδικευμένη έρευνα για νέες χρήσεις ορυκτών και μεταλλευμάτων, η αξιοποίηση παραπροϊόντων και απορριμμάτων και η άσκηση ολοκληρωμένης μεταλλευτικής πολιτικής.

Σημαντικό ρόλο στη βέλτιστη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου διαδραματίζει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και οι απόφοιτοι του Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, έχουν επιδείξει σημαντικό σχετικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επαγγελματικό έργο δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα θέματα που σχετίζονται με την έρευνα και εκμετάλλευση ενεργειακών πρώτων υλών, βιομηχανικών ορυκτών, υπόγειων υδάτων, γεωτεχνικών έργων καθώς και με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η παρούσα κατάσταση της απασχόλησης των Διπλωματούχων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κρίθηκε αρκετά ικανοποιητική παρά την υπάρχουσα δύσκολη οικονομικά συγκυρία, ενώ οι προοπτικές είναι σαφώς πιο ευοίωνες μετά και την διαφαινόμενη στροφή τόσο της ευρωπαϊκής ένωσης όσο και της χώρας για τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου για την έρευνα και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.

Η εκδήλωση με θέμα «Ορυκτός Πλούτος: Παρούσα Κατάσταση & Προοπτικές Απασχόλησης – Εμπειρίες Αποφοίτων» πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και με το Σύλλογο Προπτυχιακών Φοιτητών.