Η εμφάνιση θετικού προσήμου στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων αρκετών εισηγμένων για τη χρήση του 2013, ανοίγει το δρόμο για επιστροφή μέρους των κερδών προς τους μετόχους τους. Ωστόσο, ο αριθμός των εταιρειών που θα προχωρήσουν σε διανομή μερίσματος ή επιστροφή κεφαλαίου δεν θα είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Beta AXEΠΕΥ, μόλις 1 στις 10 εισηγμένες θα κατορθώσει να διανείμει μέρισμα το 2013, ως αποτέλεσμα της πολυετούς ύφεσης. Αλλά και όσες εισηγμένες επιλέξουν τη διανομή μερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου, θα το πράξουν με γνώμονα την ανάγκη διακράτησης ρευστότητας. Στο πλαίσιο αυτό υπολογίζεται πως το ύψος των διανεμηθέντων μερισμάτων από τις εισηγμένες για τη χρήση 2013 δεν θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ, σχεδόν δηλαδή στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης.

Ήδη η Αεροπορία Αιγαίου ανακοίνωσε πως ύστερα από τρεις ζημιογόνες χρήσεις (2010, 2011, 2012) θα προχωρήσει στην επιστροφή κεφαλαίου 1 ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους της καθώς πέρυσι επέστρεψε στην κερδοφορία. Η επιστροφή έχει ήδη εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και αναμένεται να γνωστοποιηθεί η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και διανομής. Σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, όπως έχει αναφέρει η εταιρεία, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου έχει οριστεί η 27η Ιουνίου 2014.

Η ΕΧΑΕ που ανακοίνωσε υψηλότατη κερδοφορία για το 2013 (τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε 32,3 εκατ. ευρώ, έναντι 11,9 εκατ. ευρώ το 2012 λόγω των εσόδων που προέκυψαν από την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών), θα προχωρήσει στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,12 ευρώ την προηγούμενη χρήση (0,09 ευρώ μέρισμα και 0,03 ευρώ επιστροφή).

Οι αναλυτές (Piraeus Securities), ωστόσο, θεωρούν πως η επιστροφή κεφαλαίου που θα προτείνει για την προηγούμενη χρήση η ΕΧΑΕ είναι χαμηλότερη των αναμενόμενων. Τα 0,20 ευρώ ανά μετοχή που θα επιστραφούν στους μετόχους διαμορφώνουν απόδοση 2,1% (σε σχέση με τη τιμή κλεισίματος στις 20/3). Είναι χαρακτηριστικό πως η Piraeus Securities ανέμενε επιστροφή κεφαλαίου της τάξης των 0,49 ευρώ καθώς η ΕΧΑΕ ‘κάθεται’, όπως σημειώνει, σε ρευστότητα 162,8 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 26,2% της χρηματιστηριακής της αξίας.

Επιστροφή κεφαλαίου, αντί διανομής μερίσματος, θα προτείνει στους μετόχους η διοίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Συγκεκριμένα, το δ.σ. θα υποβάλει πρόταση προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 29/4, την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, το ύψος της οποίας δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί. Στην περίπτωση κατά την οποία ληφθεί σχετική απόφαση, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014.

Έπειτα από αρκετές χρήσεις και η Eurobank Properties θα προχωρήσει σε διαμονή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2013. Στη γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου, θα προταθεί η διανομή μερίσματος 0,18 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο, στις 17/4 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος, record date ορίστηκε η 23η Απριλίου, ενώ στις 29 Απριλίου θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος.

Για την Ανδρομέδα ΑΕΕΧ, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2013 το οποίο, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 392 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ανέρχεται στο ποσό των 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 29/4/2014, ενώ δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2013 είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 2/5/2014 (record date). Η καταβολή θα αρχίσει την 8/5/2014

Μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών της Sarantis στο τέλος του 2012 και λόγω της σημαντικής αύξησης της κερδοφορίας (τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 27,75% και έφθασαν τα 15,53 εκατ. ευρώ), η διοίκηση του ομίλου τον περασμένο Ιανουάριο προχώρησε σε πληρωμή καθαρού (έπειτα από παρακράτηση φόρου 10%) προμερίσματος 0,27 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση του 2013. Επίσης, επιστροφή κεφαλαίου 0,92 ευρώ έχει ήδη πραγματοποιήσει η Βογιατζόγλου Systems και διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή η Κανάκης.


Ποιοι ακολουθούν


Η αποπληρωμή ανεξόφλητων οφειλών του Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η εταιρεία να κάνει την έκπληξη για το 2013-2014, αποζημιώνοντας γενναία τους μετόχους τους, κυρίως δηλαδή το Δημόσιο, που θα θελήσει να πάρει πίσω αυτά που έδωσε. Σε πρόσφατο report η Eurobank Sec. επιχειρεί να προκαταλάβει τις εξελίξεις αναφέροντας πως η ΕΥΔΑΠ θα βρεθεί με καθαρό ταμείο 335 εκατ. ευρώ έως το τέλος του έτους, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε γενναιόδωρη επιστροφή κεφαλαίου έως και έως και 200 εκατ. ευρώ ή 1,90 ευρώ ανά μετοχή. Πάντως η εταιρεία στις σχετικές ανακοινώσεις αναφέρει περί διανομής μερίσματος για τη χρήση του 2013 (αναφέρεται αποκοπή μερίσματος στις 5 Μαΐου), αν και έως τη σύγκληση της Γ.Σ. (στις Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014) μπορεί να υπάρξει αλλαγή προσανατολισμού.

Η Μοτορ Οιλ που παραδοσιακά συγκαταλέγεται στις εταιρείες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που διανέμουν υψηλό μέρισμα ή/και επιστροφή κεφαλαίου. Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου 2014, ενώ τα αποτελέσματα της χρήση του 2013 θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα (26/3). Η ισχυρή κερδοφορία του ομίλου της Coca-Cola (212,8 εκατ. ευρώ στο 9μηνο) εξασφαλίζει ότι και φέτος οι μέτοχοι θα απολαύσουν συνολικά ένα από τα υψηλότερα μερίσματα στην αγορά. Πέρυσι το προς διανομή ποσό αναμένεται να είναι στα ίδια επίπεδα των 0,34 ευρώ ανά μετοχή, διαμορφώνοντας τη μερισματική απόδοση γύρω στο 1,8%.

Υψηλό μέρισμα αναμένεται και από τον ΟΠΑΠ, κάτι που ουσιαστικά έχει προαναγγείλει η διοίκηση. Η Alpha Finance θεωρεί πως σύντομα θα επανέλθει σε “φυσιολογικά” επίπεδα, ήτοι στο 90% των κερδών της εταιρείας προς τους μετόχους, από 43% το 2011 και 36% το 2012.

capital.gr


Πηγή:www.capital.gr