Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΣΤΗΡΙΖΩ η NOΔΕ Ηρακλείου οργανώνει σήμερα Δευτέρα 24/3 και ώρα 7μ.μ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δ. Ηρακλείου (απέναντι από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας), εκδήλωση με θέμα "Υγεία και τρίτη ηλικία".

Ομιλητές:
Χ. Λυδάκης, διευθυντής Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, Βενιζέλειο ΓΝ. Η διαχρονική θέση του ηλικιωμένου στην κοινωνία . Δ. Ζάβρας, διευθυντής Ορθοπεδικής, Βενιζέλειο ΓΝ. ορθοπεδικά προβλήματα στην τρίτη ηλικία Τζουλάκης Γ., επιμ Β ΕΣΥ.