Μπορεί να δοθεί λύση για τους δανειολήπτες που έχουν τη διάθεση να πληρώσουν. Ακόμη και ένα μικρό ποσό μπορεί να δώσει τη λύση και να ξεμπλοκάρει η διαδικασία με την τράπεζα. Ο κώδικας διαχείρισης που έδωσε για διαβούλευση η τράπεζα της Ελλάδος έφερε τα πάνω κάτω στο χώρο των δανείων δίνοντας νέες ευκαιρίες στους δανειολήπτες.

Ο όρος συνεργάσιμος δανειολήπτης από μόνος τους αλλάζει τα δεδομένα. Από το 2015 για τον συνεργάσιμο δανειολήπτη η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να προτείνει λύσεις για την αποπληρωμή του δανείου, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορεί να βάλει το ακίνητό του σε πλειστηριασμό.

Για να χαρακτηριστεί συνεργάσιμος ένας δανειολήπτης δεν χρειάζεται να έχει αποπληρώσει το σύνολό των οφειλών του, αλλά να έχει αποδείξει έμπρακτα ότι θέλει να πληρώσει, δίδοντας έστω και μικρότερα ποσά κατά καιρούς.

Η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να δώσει λύσεις όπως μείωση επιτοκίου, επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, leasing ακόμη και εκχώρηση κυριότητας και πληρωμής ενοικίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Με το leasing ο δανειολήπτης μπορεί να εκχωρήσει το ακίνητο στην τράπεζα και συνάπτει νέα σύμβαση με βάση την οικονομική του δυνατότητα.

Στο τέλος της σύμβασης ανάλογα με την αξία του ακινήτου και την οικονομική του κατάσταση μπορεί είτε να αγοράσει ξανά το ακίνητο με νέο δάνειο είτε να το αφήσει στην τράπεζα.

Για ένα δάνειο 150.000 ευρώ 20ετίας με επιτόκιο 5,5% ο δανειολήπτης έχει δόση 925 ευρώ, αν το ίδιο δάνειο αλλάξει χρόνο αποπληρωμής στα 60 έτη και επιτόκιο στο 3,5% η δόση πέφτει άμεσα στα 425 ευρώ.

Ο δανειολήπτης με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διατηρήσει το ακίνητο πληρώνοντας τα μισό χρήματα, για τριπλάσιο όμως διάστημα. Ουσιαστικά πληρώνει περισσότερα χρήματα, ωστόσο δεν χάνει το ακίνητο.

newsit.gr