Μείωση κατέγραψαν τον Ιανουάριο οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή μείωση 44,5 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής εισροής 556 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν καθαρή εκροή (αύξηση) 105 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 44 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2013). Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εκροή 64 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της Alpha Bank στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στην Κύπρο.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 2,2 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 882 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2013). Αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και στην αύξηση (εκροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.

Όσον αφορά τις «λοιπές» επενδύσεις, καταγράφηκε καθαρή εισροή ύψους 2,2 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 1,4 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2013) η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση (εισροή) των καταθέσεων και repos των μη κατοίκων στην Ελλάδα κατά 3,2 δισ. ευρώ (περιλαμβάνεται ο λογαριασμός TARGET).

Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν από την αύξηση (εκροή) των τοποθετήσεων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό κατά 600 εκατ. ευρώ καθώς και από την καθαρή μείωση (εκροή) κατά 353 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

newsbeast.gr