Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητας Ρεθύµνης πραγματοποιεί τα εγκαίνια του έργου «∆ιάνοιξη νέου τµήµατος Φράγµα Ποταµών – Παντάνασσα, επαρχιακής οδού 13, τµήµα Πατσός – Παντάνασσα» την Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014, στο ∆ήµο Αµαρίου.

Τα εγκαίνια θα κάνει ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης στην δεύτερη γέφυρα του έργου (κάτω από το Λόφο Αγίου Πνεύµατος) στις 12:00. 

Το έργο, συνολικού προϋπολογισµού 6.800.000 Ευρώ, εκτελέστηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ – Π.Ε.Π. Κρήτης.