Μια πρωτοφανής, όπως τη χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, έρχεται και διατάζει δόση για την πληρωμή χρέους αυτοκινήτου με παρακράτηση, στα πλαίσια της προσωρινής Διαταγής.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης, "πρόκειται για δανειολήπτρια νοσηλεύτρια, διαζευγμένη μητέρα ενός τέκνου ενηλίκου (φοιτητή) η οποία είχε δανειστεί από μία Τράπεζα τρία διαφορετικά προϊόντα, συνολικής οφειλής 14.405 ευρώ, αλλά και με οφειλή για αυτοκίνητο με παρακράτηση.

Το μηνιαίο ατομικό εισόδημά της, προέρχεται από τον μισθό της νοσηλεύτριας που φθάνει στο ποσό των 975,85 ευρώ.

Περιουσιακά στοιχεία , δεν διαθέτει ούτε κατοικία να διασώσει , μονάχα το αυτοκίνητο του οποίου η κυριότητα παρακρατείται.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων,αφού διαπίστωσε αποτυχία στο στάδιο του προδικαστικού συμβιβασμού των διαδίκων ,αποφάσισε στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής και για χρονικό διάστημα διετίας τα εξής:

1)Απαγορεύει στην μοναδική πιστώτρια για δύο έτη την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου για την δανειολήπτρια.

2)Ρυθμίζει το χρέος της δανειολήπτριας σε μηδενικές δόσεις, πλην του δανείου και το αυτοκίνητο που καθορίζει μηνιαία δόση 40 Ευρώ όπου στην διετία συνολικά ,η δανειολήπτρια θα έχει πληρώσει 40Χ20 =800 ευρώ ΜΟΝΌ

3)Επιτρέπει στην δανειολήπτρια για δύο μήνες κάθε έτους , να μην καταβάλλει τις μηνιαίες καταβολές και συγκεκριμένα για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται α)Το Πάσχα και β) τα Χριστούγεννα

Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασία Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μία θετικότατη απόφαση καθώς για πρώτη φορά ρυθμίζεται χρέος αυτοκινήτου με παρακράτηση, ωφελώντας αμφοτέρους και δανειολήπτρια ώστε να μπορέσει να καταβάλλει μέρος της οφειλή της ώστε να αποκτήσει την κυριότητα στο αυτοκίνητο, αποφεύγοντας τις αλλεπάλληλες οχλήσεις, εκ μέρους της Τράπεζας, αλλά και η Τράπεζα".