Δεν αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού, το θέμα της παραχώρησης της χρήσης του Φρουρίου Ιτζεδίν στον Δήμο Χανίων, σύμφωνα με την απάντηση του Υφυπουργού κ.Αθανασίου σε σχετική αναφορά του Βουλευτή Χανίων κ.Κυριάκου Βιρβιδάκη.

Και αυτό γιατί ο χώρος ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της οποίας, σε άλλη απάντηση σχετικής αναφοράς του κ.Βιρβιδάκη, αναφέρει πως η ΕΤΑΔ θα μπορούσε να συζητήσει την παραχώρηση, μόνο με την παροχή ανταλλαγμάτων και εφόσον υπάρξει και σαφής σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Αναλυτικότερα, στην απάντησή του , ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Αθανασίου μετά απο αναφορά στο ιστορικό της ιδιοκτησίας του φρουρίου Ιτζεδίν  καταλήγει:

« Αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης του Φρουρίου Ιτζεδίν στο Δήμο Χανίων από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ Α.Ε), σας ενημερώνουμε ότι αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

Απο την άλλη πλευρά στην απαντητική επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κ. Γρηγορίου Δούνη προς το Δήμο Χανίων, αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

« Τέλος επισημαίνουμε, ότι κάθε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης δημοσίων ακινήτων από την εταιρεία μας προς ΟΤΑ προωθείται, εφόσον προσκομίζεται προς τούτο αίτημα του Δήμου συνοδευόμενο από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα αποδέχεται τον ως άνω περιγραφόμενο τρόπο καθαρισμού ανταλλάγματος ενώ παράλληλα θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική προμελέτη του προτεινόμενου έργου, όπου θα αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτού καθώς και ο τρόπος χρηματοδότησής του.

Σημειώνεται, ότι προ πάσης απόφασης παραχώρησης εξετάζεται κατά προτεραιότητα, αφενός τυχόν αναγκαιότητα κάθε δημοσίου ακινήτου για κάλυψη κρατικών στεγαστικών αναγκών αφετέρου τυχόν επιλογή αυτού σε πρόγραμμα αξιοποίησης από το ΤΑΙΠΕΔ».

Δείτε την απάντηση του Υφυπουργού Πολιτισμού εδώ
Δείτε την απάντηση του Υπ.Οικονομικών (ΕΤΑΔ) εδώ
Δείτε την αναφορά του κ.Βιρβιδάκη εδώ