Μετά τη μαζική αντίδραση του εκπαιδευτικού κόσμου απέναντι στην αξιολόγηση που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση, πιεζόμενη δημοσιεύει νέα (Τρίτη κατά σειρά) εγκύκλιο (44375/Γ1) με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014» όπου ορίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συγκρότησης των ομάδων εργασίας, μέχρι 4/4/2014, και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι "σε περίπτωση που ο σύλλογος διδασκόντων δεν μπορεί να καταλήξει σε απόφαση συγκρότησης επαρκούς αριθμού ομάδων εργασίας ή συγκεκριμένης σύνθεσης ή κατανομής αρμοδιοτήτων, τότε ο Διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 15, ΦΕΚ 1340/2002, υποχρεούται να ορίσει τον αριθμό, τη σύνθεση και τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες κάθε ομάδας".

Με την υπογραφή, από τον υπουργό παιδείας, της νέας αυτής εγκυκλίου η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε μετωπική σύγκρουση με τους εκπαιδευτικούς και τη δημόσια εκπαίδευση.

Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου ζητάμε άμεσα:

α) Γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ, υπό το φως της νέας εγκυκλίου και
β) την συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΟΕ για να υπάρξει άμεση και οργανωμένη αντίδραση του εκπαιδευτικού κόσμου.