Η Δ.Ε.Υ.Α Χανίων στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του συστήματος δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Σούδας έχει ήδη υλοποιήσει εργασίες με ιδίους πόρους, τόσο στο αντλιοστάσιο ύδρευσης στο Καλάμι όσο και στη δεξαμενή υδροδότησης στα Άπτερα.

Βέβαια η λύση αυτή είναι προσωρινή για 5-6 χρόνια, όπως ανέφερε σε συνέντευξη τύπου η πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων Νίκη Αποστολάκη για να συμπληρώσει ότι, εκπονείται ήδη η μελέτη ενοποίησης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Χανίων ύψους 1 εκ. ευρώ.

Η νέα αυτή μελέτη προβλέπει νέα δεξαμενή στη Σούδα που θα εξυπηρετεί τόσο τη Σούδα όσο και τις περιοχές Μεγάλα Χωράφια και Άπτερα.

Σημειώνεται ότι η γεώτρηση που είχε γίνει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης δεν λειτούργησε αποτελεσματικά και ως εκ τούτου η εξεύρεση ολοκληρωτικής λύσης είναι επιτακτική, σύμφωνα με τα στελέχη της ΔΕΥΑΧ.

Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά τις παρεμβάσεις και τα κόστη τόσο των έργων που έχουν πραγματοποιηθεί όσο και αυτών που έχουν προγραμματισθεί:

Α. Αντλιοστάσιο Ύδρευσης στο Καλάμι:

Α.1. Εργασίες που ήδη έχουν υλοποιηθεί:

Συνολικού Κόστους: 28.500€

Α1.1. Προμήθεια νέου εφεδρικού αντλητικού συγκροτήματος (πομόνας) ισχύος 100 HP και παροχής 60 κ.μ./ώρα στα 220 μ, κόστους 12.000€.
A1.2 Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες, για την εγκατάσταση και στέγαση του προαναφερθέντος αντλητικού συγκροτήματος, κόστους 15.000€.
Α1.3 Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού, για τον εκσυγχρονισμό και την τηλεμετρία του αντλιοστασίου, κόστους 1.500€.

Β. Δεξαμενή Υδροδότησης στα Άπτερα:

Β.1. Εργασίες που ήδη έχουν υλοποιηθεί:

Συνολικού Κόστους: 2.200€

Β1.1. Προμήθεια εξοπλισμού, για ηλεκτροδότηση και τηλεμετρία, κόστους 1.000€.
Β1.2 Εκσυγχρονισμός συστήματος απολύμανσης του νερού, κόστος 1.200€.

Για το προσεχές διάστημα έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν, με ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, τα παρακάτω:

Α. Αντλιοστάσιο Ύδρευσης στο Καλάμι:

Έργα Συνολικού Προϋπολογισμού: 49.000€

Α.2.1 Προμήθεια νέου ηλεκτρικού πίνακα για τα δύο αντλητικά συγκροτήματα, προϋπολογισμού 11.500€.
Α.2.2 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των υδραυλικών εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου καθώς και τη συντήρηση του παλαιού αντλητικού συκροτήματος (πομόνας), προϋπολογισμού 26.500€.
Α.2.3 Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA), για τη διασύνδεση του αντλιοστασίου στο Καλάμι και της Δεξαμενής στα Άπτερα με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου στη Δεξαμενή του Αγ Ιωάννη, για τον απομακρυσμένο έλεγχο και απεικόνιση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων καθώς και την έγκαιρη επέμβαση σε περιπτώσεις βλαβών, προϋπολογισμού 11.000€.

Β. Δεξαμενή Υδροδότησης στα Άπτερα:

Έργα Συνολικού Προϋπολογισμού: 33.000€

Β.2.1 Προμήθεια πλήρους εφεδρικού συστήματος απολύμανσης του νερού, προϋπολογισμού 2.000€.
Β.2.2 Οικοδομικές εργασίες καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των υδραυλικών και λοιπών εγκαταστάσεων της δεξαμενής, προϋπολογισμού 31.000€.

Επιπρόσθετα των παραπάνω υλοποιημένων και προγραμματισμένων εργασιών σήμερα υπογράφουμε την σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΙ» συνολικού προϋπολογισμού 67.939,37€ (με Φ.Π.Α.) και πάλι από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΠΑΥΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης του κτηρίου του αντλιοστασίου ύδρευσης στο Καλάμι (αντλιοστάσιο Άπτερων) και πιο συγκεκριμένα αφορά τις εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων επιχρισμάτων και κατασκευή νέων, καθώς και την αντικατάσταση των κουφωμάτων που υπάρχουν με νέα από αλουμίνιο, την περίφραξη του χώρου και την επίστρωση με πλακάκια των δαπέδων του αντλιοστασίου.