Το «πράσινο φως» για την έναρξη των κρίσεων των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, άναψε με την δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, της 24/3/2014, του Νόμου για την αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Νόμος που ισχύει πλέον,  έχει αρκετές αλλαγές από το αρχικό νομοσχέδιο, ενώ – όπως είχε ανακοινωθεί και από τον Υπουργό κ.Δένδια – το άρθρο 30 που αναφερόταν μεταξύ άλλων και στις έδρες των Περιφερειακών Υπηρεσιών, αντικαταστάθηκε με κείμενο στο οποίο δεν γίνεται ουδεμία αναφορά στις έδρες.

Αυτό στην πράξη σημαίνει πως έως ότου συνταχθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα εξακολουθούν να ισχύουν οι σημερινές έδρες.

Σε ότι αφορά στην Κρήτη ο τελικός Νόμος που παρουσιάζει το Flashnews.gr, ορίζει την σύσταση της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλειας Κρήτης.

Το αρχικό νομοσχέδιο όριζε την σύσταση Περιφερειακών υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, κάτι που άλλαξε.

Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης (ΠΑΔ Κρήτης)

Ο επικεφαλής θα έχει τον βαθμό του Υποστράτηγου ή του Ταξίαρχου, ενώ μπορεί να έχει ως «βοηθούς» Αστυνομικούς Διευθυντές που θα έχουν βαθμό Ταξιάρχου ή Αστυνομικού Διευθυντή.

Στην ΠΑΔ Κρήτης θα υπάγεται το Τμήμα Επιτελείου και όλα τα Αστυνομικά Τμήματα, τα Τμήματα Άμεσης Δράσης, τα Τμήματα Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα Αερολιμένα, τα Τμήματα Τουριστικής Αστυνομίας, τα Τμήματα Μεταγωγών – Δικαστηρίων, τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι Ομάδες Ειδικών Αποστολών και οι περιορισμένης ή μη χρονικής διάρκειας, Αστυνομικοί Σταθμοί, Σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας, Σταθμοί Τροχαίας και Αστυνομικοί Σταθμοί Αερολιμένα που λειτουργούν στην Κρήτη.

Επίσης μπορούν να ιδρυθούν : Κινητές Αστυνομικές Μονάδες (Κ.Α.Μ.) - . Ομάδες Προληπτικής Αστυνόμευσης (Ο.Π.Α.) - Ομάδες Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) - Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.)

Αρμοδιότητα της ΠΑΔ Κρήτης θα είναι τα θέματα γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας, πολιτικής κινητοποίησης, δημοτικής αστυνόμευσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, λήψης μέτρων τάξης, προληπτικής αστυνόμευσης, τουριστικής αστυνόμευσης, φύλαξης στόχων, μεταγωγής κρατουμένων και τήρησης της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων.

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Κρήτης (ΠΕΔΑ Κρήτης)

Ο επικεφαλής πρέπει να έχει βαθμό Υποστράτηγου ή Ταξίαρχου και θα μπορεί να έχει ως «βοηθούς» Διευθυντές με βαθμό Ταξίαρχου ή Αστυνομικού Διευθυντή.

Στην ΠΕΔΑ Κρήτης θα υπάγονται όλες οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, τα Τμήματα Ασφαλείας και τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών που λειτουργούν στην Κρήτη.

Επίσης μπορούν να ιδρυθούν: Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.)- Ομάδες Ειδικών Δράσεων (Ο.Ε.Δ.)

Δείτε τον Νόμο για την ΕΛ.ΑΣ. όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Ναπολέων Σαραντίδης
[email protected]

Flashnews.gr